آموزش زبان با انیمیشن

یکی از مراحل در آموزش زبان انگلیسی شامل آموزش زبان با انیمیشن می شود. برای آموزش زبان با انیمیشن کافی است تا مراحلی که ذکر می شود را به ترتیب فرابگیرید. آموزش زبان انگلیسی تضمینی توسط سایت Faragiri.com

قدم اول در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Spirited Away (2001)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم دوم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Toy Story 3 (2010)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سوم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری WALL·E (2008)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهارم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Princess Mononoke (1997)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم پنجم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری The Lion King (1994)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم هفتم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Up (2009

آموزش زبان با انیمیشن

قدم هشتم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Toy Story (1995)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم نهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری My Neighbor Totoro (1988)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم دهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Mary and Max  (2009)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم یازدهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری How to Train Your Dragon (2010)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم دواردهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Finding Nemo (2003)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سیزدهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری  Howl’s Moving Castle (2004)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهاردهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری  Ponyo (2008)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم پانزدهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری  Monsters University (2013)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم شانزدهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری  Castle in the Sky (1986)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم هفدهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Ratatouille (2007)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم هجدهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری  Beauty and the Beast (1991)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم نوزدهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Monsters Inc. (2001)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیستم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری The Nightmare Before Christmas (1993)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیست و دوم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Toy Story 2 (1999)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیست و سوم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Lilo and Stitch (2002)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیست و چهارم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری  Brave (2012)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیست و پنجم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Shrek (2001)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیست و ششم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Whisper of the Heart (1995)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیست و هفتم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Alaedin (1992)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیست و هشتم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Wreck.It Ralph (2012)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم بیست و نهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری The Iron Giant (1999)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی ام در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Inside Out (2015)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی و یکم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Rango (2011)

آموزش زبان با انیمیشن

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی و سوم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Kung Fu Panda 2 (2011)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی و چهارم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Coraline (2009)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی و پنجم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری ParaNorman (2012)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی وششم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Rise of the guardians (2012)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی و هفتم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Fantastic Mr. Fox (2009)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی و هشتم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Snow White And The Seven Dwarfs (1937)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم سی نهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری The Secret of Kells (2009)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهلم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Tangled (2010)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهل و دوم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Frankenweenie (2012)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهل و سوم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Corpse Bride (2005)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهل و چهارم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Shrek 2 (2004)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهل و پنجم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Ice Age (2002)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهل و ششم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Treasure Planet (2002)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهل و هفتم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Despicable Me (2010 )

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهل و هشتم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری   Despicable Me 2 (2013)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم چهل و نهم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری  The Adventures of Tintin (2011)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم پنجاه در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری  Rio (2011)

آموزش زبان با انیمیشن

قدم پنجاه و یکم در آموزش زبان با انیمیشن : یادگیری Sinbad Legend Of The Seven Seas (2003

آموزش زبان با انیمیشن

آموزش زبان انگلیسی در خانه

آموزش زبان انگلیسی به سادگی و توسط انیمیشن امکان پذیز است. شما می توانید انیمیشن ها را در سایت فراگیری به صورت رایگان مشاهده کنید.

5/5 (2 Reviews)

پاسخی بگذارید