آموزش تلفظ کلمات و جملات زبان انگلیسی

آموزش تلفظ کلمات و جملات زبان انگلیسی چهاردهمین قدم در ارتقا لهجه آمریکایی شماست. برای آموزش زبان انگلیسی نیاز است تا لهجه آمریکایی را به طور کامل فرا بگیرید. پلتفرم آموزش آنلاین سایت فراگیری مجموعه کاملی از آموزش های زبان را گردآوری کرده است. با مراجعه به سایت Faragiri.com  و انتخاب دسته بندی مربوطه در کمتر از 6 ماه زبان را بیاموزید.

مطالبی که در آموزش آهنگ تلفظ جملات زبان انگلیسی می آموزید

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • How to Improve Spoken American English – Sound like a Native Speaker
 • ESL Pronunciation Exercise Breakfast (Ben Franklin Exercise)
 • ESL PRONUNCIATION EXERCISE Free Time – American English
 • English Pronunciation Study What did you do Today
 • ESL Pronunciation Exercise Where I live (Ben Franklin Exercise)
 • Pronunciation Study Exercise Evening Plans – American English
 • English Conversation Exercise – Is Rachel Stressed Ben Franklin Exericse
 • English Conversation Study Introducing Tom and HaQuyen – American English
 • English Conversation Study Last Time Here  Ben Franklin Exercise
 • Making Plans – English Conversation – Ben Franklin Exercise
 • ENGLISH PHONE CONVERSATION How to make a Reservation
 • How to Pronounce GOT IT American English
 • How to Pronounce FOR SURE
 • How to Pronounce I’LL THINK ABOUT IT American English
 • How to Pronounce SEE YOU – American English
 • How to Pronounce WE’LL SEE American English
 • How to Pronounce What Time – American English
 • How to say I HAVE A COLD
 • How to Say Are You Sure
 • How to Say I HAVE TO GO American English conversation and pronunciation
 • How to say I’M COMING English Conversation and Pronunciation
 • How to Say Are you okay
 • How to Say BE CAREFUL!
 • American English Imitation Exercise Thanksgiving!
 • Meet Tom! + Imitation Exercise
 • American English Imitation Exercise Don’t Keep a Secret
 • American English Imitation Exercise Big Love
 • American English Imitation Exercise What’s going on
 • American English Imitation Exercise Days of Summer
 • American English Imitation Exercise The Art of Getting By
 • American English Imitation Exercise New Moon
 • American English Imitation Exercise Modern Family
 • American English Imitation Exercise A Christmas Story
 • American English Imitation Exercse Everything Must Go
 • American English Imitation Exercise Brooklyn Neighborhoods
 • American English Imitation Exercise Terminator
 • American English Imitation Exercise He’s Just Not That into You
 • American English Imitation Exercise Bored to Death
 • American English Imitation Exercise I shouldn’t be bragging
 • American English Imitation Exercise Lunch
 • Reduction in Presidential Speeches
 • Lots of Idioms!
 • Super Bowl – How to Pronounce CHILI!  American English
 • How to Pronounce ‘gonna’ and ‘gotta’ Reduction and Linking in American English
 • How to Pronounce Christmas in American English Happy Holidays!
 • How to Pronounce I have got to + Thanksgiving ! American English
 • American English Conversation with IPA Breakfast! Pronunciation Exercise
 • How to make Pumpkin Pie + Idioms
 • American Road Trip English Pronunciation
 • English Pronunciation S’mores! American English & Culture
 • Halloween!
 • Vocabulary Parties and Labor Day –
 • Places and Idioms!
 • Visit Coney Island! (And Study )
 • Meet My Parents!
 • Summer Vacation
 • Horse Idioms!
 • The Flap T!
 • Happy Easter! AA vowel followed by nasal consonants –
 • How to Pronounce Oscars!
 • On the Farm – T pronunciations, kinda, and reductions!
 • Rachel’s English at the Farmer’s Market! – American Pronunciation
 • American English Imitation Exercise Thanksgiving!
 • Hurricane Sandy –
 • Reduction in Presidential Speeches
 • TO BE Contractions
 • Explore Maine!
 • What’s a BURRITO
 • How to Pronounce Ending T Clusters + Homophones Baking!  American English
 • Happy Thanksgiving! Meet My Boyfriend + Pronunciation Quiz )
 • How to say HELLO! How are you Greet Americans! English Pronunciation
 • REHEMA ELLIS Interview a Broadcaster!
 • NATALIE MORALES Interview a Broadcaster!
 • ERICA HILL Interview a Broadcaster!
 • KATE SNOW Interview a Broadcaster!
 • CRAIG MELVIN Interview a Broadcaster!
 • CHRIS JANSING Interview a Broadcaster!  American English
 • JOHN MERROW Interview a Broadcaster!
 • JULIA BOORSTIN Interview a Broadcaster!
 • How to Introduce Yourself
 • Keukenhof Garden and Color Names American English
 • How to Introduce Someone – American English

مزیت های سایت Faragiri.com برای آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 1. آموزش زبان انگلیسی با ویدیو
 2. یادگیری آنلاین زبان انگلیسی
 3. آموزش سریع زبان
 4. تضمین یادگیری زبان انگلیسی
 5. آموزش اصولی زبان انگلیسی
 6. کاملترین مرجع آموزش زبان

دسته بندی های آموزش زبان انگلیسی

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • آموزش تلفظ زبان انگلیسی
  • آموزش لهجه آمریکایی
  • آموزش لهجه بریتیش
 • آموزش کلمات زبان انگلیسی
  • آموزش واژه های زبان
  • آموزش افعال ترکیبی زبان
  • آموزش اصطلاحات زبان
  • آموزش اصطلاحات عامیانه
  • آموزش ضرب المثل های انگلیسی
 • آموزش کامل زبان انگلیسی
  • آموزش رزتا استون
  • آموزش انگلیش تودی
  • آموزش انگلیش وی
  • آموزش اکسترا
  • آموزش Misterduncan
 • آموزش زبان برای کسب و کار
  • آموزش گرامر زبان انگلیسی
  • آموزش مکالمه زبان انگلیسی
  • آموزش نوشتار زبان انگلیسی
 • آموزش آزمون های زبان
  • آموزش آزمون آیلتس
  • آموزش آزمون تافل
 • آموزش زبان با فیلم
  • آموزش پادکست های زبان انگلیسی
  • آموزش زبان با سریال های خارجی
  • آموزش زبان با موسیقی
  • آموزش زبان با انیمیشن
  • آموزش زبان با سخنرانی
  •  آموزش زبان با مستند

دسته بندی های مختلف سایت فراگیری

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

 • آموزش رایگان زبان انگلیسی
 • آموزش رایگان طراحی گرافیک
 • آموزش رایگان ساخت ویدیو
 • آموزش رایگان طراحی وب
 • آموزش رایگان ساخت نرم افزار
 • آموزش رایگان کسب و کار
 • آموزش رایگان رشته های مهندسی
 • آموزش رایگان مهارت های مختلف

معرفی سایت فراگیری

سایت فراگیری یک پلتفرم آموزش آنلاین است. این سایت آموزش های ویدیویی را در دسته بندی های مختلف شامل می شود. آموزش زبان انگلیسی مهم ترین بخش سایت فراگیری است. تمامی آموزش های سایت فراگیری به زبان انگلیسی می باشند. در انتخاب و دسته بندی آموزش ها دقت فراوانی شده است. به صورتی که با ورود به هر دسته بندی می توانید به ترتیب شماره گذاری شده آموزش ها را فرا بگیرید.

جهت مشاهده آموزش های بیشتر زبان انگلیسی کافی است تا به سایت Faragiri.com بروید. سپس با انتخاب یک دسته بندی به ترتیب شماره گذاری شده آموزش ها را مشاهده نمایید. با استفاده مستمر از آموزش های سایت فراگیری در کمتر از 6 ماه به زبان انگلیسی به صورت کامل تسلط پیدا میکنید.

درحال بارگذاری...

پاسخی بگذارید