آموزش تلفظ زبان انگلیسی

پنج مرحله برای آموزش تلفظ زبان انگلیسی

اولین قدم در آموزش زبان انگلیسی  آموزش تلفظ زبان انگلیسی است. تلفظ درست کلمات و جملات به شما این امکان را می دهد تا بتوانید جملات انگلیسی را به درستی متوجه شوید. اگر هدف شما فهمیدن فیلم ها و یا موزیک است نیاز دارید تا آموزش تلفظ زبان انگلیسی را به صورت کامل فرا بگیرید. آموزش تلفظ زبان انگلیسی یک امر بسیار مهم است که در صورتی که به درستی فراگرفته شود یادگیری زبان انگلیسی را آسان تر می کند. برای یادگیری تلفظ زبان انگلیسی ۵ مرحله است که بایستی آن ها را فرابگیرید. توجه فرمایید که در آموزش زبان انگلیسی نیاز است تا این ۵ مرحله را به ترتیب و به صورت کامل فرابگیرید. بعد از یادگیری تلفظ زبان انگلیسی در این ۵ مرحله شما قادر خواهید بود تا ساختار گفتار تمامی فیلم ها و موزیک ها را به صورت ۱۰۰ درصد متوجه شده و آن ها را به کار ببرید. ۵ قدم در آموزش تلفظ زبان انگلیسی.

قدم اول در آموزش تلفظ زبان انگلیسی : یادگیری IPA

اولین قدم در آموزش تلفظ زبان انگلیسی، یادگیری IPA است. IPA یا همان International Phonetic Alphabet تمامی صداهای زبان انگلیسی را شامل می شود. با یادگیری IPA شما قادر خواهید بود تا تمامی کلمات را با استفاده از دیکشنری به درستی تلفظ کنید. تلفظ هر کلمه ای، ترکیبی از صداها به همراه استرس های آن کلمه می باشد. در صورتی که شما صداهای هر کلمه را به همراه استرس موجود در آن بدانید می توانید آن کلمه را به درستی تلفظ کنید.

شروع آموزش تلفظ زبان انگلیسی با یادگیری IPA آغاز می شود. تمامی آموزش های موجود در سایت فراگیری نیز بر همین اساس انتخاب و ساخته شده اند. IPA ترکیبی از Consonant – Vowel – Diphthong است که با یادگیری آن ها به علاوه Word Stress شما قادر خواهید بود هر کلمه ای را در زبان انگلیسی به درستی تلفظ کنید.

در این مرحله سعی کنید تا تلفظ تمامی آواها رابه درستی فراگرفته و تلفظ آن ها را با یکدیگر مقایسه کنید. بعد از این مرحله آموزش تلفظ زبان انگلیسی در لغات به پایان رسیده و نکات مربوط به تلفظ آن ها در جملات را می توانید آغاز کنید.

 

قدم دوم در آموزش تلفظ زبان انگلیسی :یادگیری Linking

گام دوم در آموزش تلفظ زبان انگلیسی فراگیری اتصال کلمات به یکدیگر است. اگر به فیلم های سینمایی که به زبان انگلیسی ساخته می شوند دقت کنید متوجه می شوید که اکثر کلمات و جملات را در هم ادغام می کنند و در واقع یک حالت لینک بین آن ها وجود دارد. برای مثال برای تلفظ عبارت – an apple – حرف n را به کلمه بعد از آن یعنی apple میچسبانند. در صورتی که قواعد مربوط به لینک بین کلمات را فرا بگیرید توانایی شما در درک مطالب انگلیسی و قدرت شنیداری افزایش میابد.

حالت اول Vowel + Vowel است که دو حرف صدادار با هم ترکیب شوند. حالت دوم Vowel + Consonant است که حرف صامت درکنار رف صدادار قرار گیرد. حالت سوم Consonant + Diphthong که حرف صامت در کنار مصوت مرکب قرارگیرد. حالت چهارم  Vowel + Diphthong که حرف صدادار در کنار مصوت مرکب قرارگیرد.

با یادگیری تمام حالت های بالا قادر خواهید بود تا جملات را به درستی تلفظ کرده و مشابه یک فرد بومی صحبت کنید. اگر در فیلم ها و موسیقی ها دقت کنید متوجه این ارتباط حروف خواهید شد. با رعایت این ها شما قادرید تا بهتر متوجه شده و بهتر صحبت کنید.

بعد از یادگیری کامل اتصال بین کلمات آموزش تلفظ زبان انگلیسی برای عبارات را تا حدی فرا میگیرید. در ادامه با نکات بیشتری از آموزش تلفظ زبان انگلیسی در جملات آشنا می شوید.

قدم سوم در آموزش تلفظ زبان انگلیسی : یادگیری Contraction

قدم بعدی در آموزش تلفظ زبان انگلیسی فراگیری ادغام یک، دو یا چند کلمه به یکدیگر است. درواقع با ترکیب یک عبارت به یک کلمه آن را کوتاه تر میکنیم. بسیاری از کلمات و عبارات در زبان انگلیسی کوچکتر می شوند. این کار سبب می شود تا سرعت ارتباط افزایش یافته و انتقال مطلب سریع تر انجام شود. بسیاری از کانترکشن های معروف مانند Gonna که محفف عبارت Going to می باشد بسیار در مکالمه ها استفاده می شود. با استفاده از این عبارات لهجه خود را به افراد بومی بسیار نزدیک تر میکنید.

همچنین بسیاری از ضمایر و کلمات دیگر نیز ادغام می شوند که با یادگیری آن ها سرعت صحبت کردن شما افزایش می یابد. برای فهم بیشتر فیلم ها و موسیقی ها نیاز است تا این عبارات ادغام شده را تشخیص داده و معادل آن ها را بیابید.

بعد از فراگیری قدم سوم در آموزش تلفظ زبان انگلیسی شما تا حد زیادی با ساختار تلفظی عبارات آشنا شده اید. در ادامه نکات بیشتری از آموزش تلفظ زبان انگلیسی را بررسی میکنیم.

قدم چهارم در آموزش تلفظ زبان انگلیسی : یادگیری Reduction

گام چهارم در آموزش تلفظ زبان انگلیسی کاهش تلفظ کلمات است. برای تلفظ جملات بسیاری از کلمات به صورت کامل تلفظ نمی شوند. به این کار در زبان انگلیسی ریداکشن یا همان حذف و یا تبدیل آواها می گویند. در صورتی که شما با این تغییرات آشنایی نداشته باشید نمی توانید بسیاری از عبارات را متوجه شوید. شناخت و به کاربردن ریداکشن ها قدم بسیار مهمی در آموزش تلفظ زبان انگلیسی می باشد.

برای مثال در کلمه For حرف O به صورت کامل تلفظ نمی شود و به Schwa  تبدیل می شود. برای یادگیری کامل این موارد نیاز است تا این Reduction ها را تشخیص داده و به کار ببرید. بعد از فراگیری این مرحله از آموزش تلفظ زبان انگلیسی تقریبا شما قادر خواهید بود تا یک عبارت را به درستی بیان کنید.

قدم نهایی در آموزش تلفظ زبان انگلیسی : یادگیری Intonation

گام نهایی در آموزش تلفظ زبان انگلیسی آهنگ تلفظ عبارات است. همانند کلمات که بعضی بخش ها دارای تاکید بیشتری هستند، در جملات نیز بعضی کلمات از اهمیت بیشتری برخوردارند. اگر تمام کلمات را به یک صورت تلفظ کنید صحبت های شما همانند یک ربات به نظر می رسد. برای پیداکردن لهجه مناسب و شبیه به افراد بومی انگلیسی زبان رعایت اینتونیشن بسیار مهم است.

برای مثال Noun و Verb ها با تاکید بیشتر نسبت به کلمات دیگر تلفظ می شوند. با یادگیری این موارد هم فهم مطالب آسان تر می شود و همچنین مکالمه شما بهبود می یابد. بعد از یادگیری این مرحله از آموزش تلفظ زبان انگلیسی شما قادرید تا به صورت کامل و صحیح عبارات را بیان کرده و مکالمه کنید.

نحوه تلفظ صحیح کلمات انگلیسی

با یادگیری ۵ مرحله در آموزش تلفظ زبان انگلیسی شما قادر خواهید بود تا تمامی کلمات و عبارات را به درستی تلفظ کرده و آن ها را متوجه شوید. با یادگیری تلفظ صحیح کلمات زبان انگلیسی لهجه شما بسیار شبیه افراد بومی انگلیسی زبان خواهد شد. این امر فهم مطالب را برای شما و شنونده شما بسیار آسان می کند.

با تلفظ صحیح کلمات و عبارات شما می توانید با لهجه مناسب با دیگران مکالمه کرده و ارتباط برقرار کنید. انگلیسی واقعی با آنچه در ایران می شنوید بسیار متفاوت است. بسیاری از افراد که زبان انگلیسی را آموزش می دهند تلفظ درستی نداشته و آموزش را با تلفظ های نادرست انجام می دهند. تمام آموزش های موجود در سایت فراگیری توسط افراد بومی و استادان بزرگ خارجی انجام شده که قاعدتا از تلفظی عالی برخوردارند.

قواعد تلفظ زبان انگلیسی

برای تلفظ کلمات انگلیسی یکسری قواعد وجود دارد که با رعایت آن ها می توانید تمامی کلمات را به درستی تلفظ کنید. قواعدی برای تلفظ کلمات به صورت ایزوله و قواعدی برای تلفظ آن ها در جملات وحود دارد. برای یادگیری لهجه آمریکایی یا انگلیسی نیاز است تا با این قواعد آشنا شده و آن ها را به کار ببرید.

توجه فرمایید با یادگیری قواعد تلفظ زبان انگلیسی شما اصولی که در مکالمه ها به کار می روند را فرا مگیرید.

صدای تلفظ کلمات انگلیسی

در زبان انگلیسی کلمات انگلیسی از یکسری آوا تشکیل شده که بایستی آن ها را فراگرفته تا بتوانید مکالمه روان داشته باشید. یکسری صامت و مصوت در زبان وجود دارد که از ترکیب آن ها کلمات تلفظ می شوند.

دانلود تلفظ لغات انگلیسی

برای شنیدن تلفظ هر کلمه یکسری دیکشنری آنلاین وجود دارند که به سادگی می توانید تلفظ کلمات را در آن ها بیابید. دیکشنری های لانگمن یا آکسفرد دو دیکشنری بسیار مناسب در این زمینه هستند. این دو دیکشنری تلفظ کلمات را در دو لهجه آمریکایی و بریتیش قرارداده اند که می توانید از آن ها استفاده کنید.

آموزش تلفظ زبان انگلیسی pdf

در آموزش های موجود در سایت فراگیری یکسری از آموزش ها به همراه فایل PDF هستند تا علاوه بر شنیدن کلمات و عبارات طرز نوشتار آن ها را نیز مشاهده کنید. خیلی مهم است که در یادگیری زبان انگلیسی حتما هر آموزشی که انتخاب میکنید یا به صورت ویدیو باشد یا صوتی که طرز صحیح تلفظ کلمات را نیز فرا بگیرید.

تلفظ لغات انگلیسی به صورت نوشتاری

برای هر کلمه در زبان انگلیسی یک فونتیک وجود دارد که نحوه تلفظ آن کلمه را مشخص می کند. یعنی شما با مشاهده فونتیک آن می توانید نحوه تلفظ کلمه را فرابگیرید. برای آموزش تلفظ زبان انگلیسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته آموزش های مربوطه در سایت فراگیری قرار داده شده است.

سطح مقدماتی آموزش

 • یادگیری IPA
 • فراگیری استرس در کلمات

سطح متوسط آموزش

 • یادگیری لینک بین کلمات
 • فراگیری طرز اتصال انواع کلمات به یکدیگر

سطح پیشرفته

 • یادگیری کانترکشن 
 • فراگیری مخفف کردن و ادغام کلمات

سطح فوق پیشرفته

 • قواعد تغییر بعضی آواها
 • یادگیری قئاعد حذف بعضی از آواها

سطح کسب وکار

 • فراگیری تلفظ کامل جملات
 • یادگیری اینتونیشن در جملات

نرم افزار تلفظ لغات انگلیسی برای موبایل

اگر میخواهید با استفاده از موبایل تلفظ کلمات را بشنوید پیشنهاد ما نصب نرم افزار لانگمن برای موبایل است. این نرم افزار به صورت رایگان برای هر دو سیستم عامل اندروید و آی او اس وجود دارد. همیشه سعی کنید تلفظ کلمات و عبارات را به صورت صحیح فرابگیرید تا در درک مطالب دچار مشکل نشوید.

نوشتن تلفظ کلمات انگلیسی به فارسی

یک راه برای یادگیری تلفظ کلمات نوشتن آن به فارسی است. این راه بسیار راه اشتباه و غلطی است. زیرا بسیاری از آواهای زبان انگلیسی در فارسی معادلی ندارند و جیگزین های آن استفاده می شود. حتما تلفظ کلمات را با IPA و قواعد اصلی آن بیاموزید تا در آینده دچار مشکل نشوید.

تمامی آموزش های سایت فراگیری با رعایت این اصول اتتخاب و ساخته شده اند. امیدواریم تا شما عزیزان بتوانید لهجه آمریکایی و بریتیش را با استفاده از منابع سایت فراگیری بیاموزید.

۳ Comments to “ آموزش تلفظ زبان انگلیسی”

 1. رضا says :پاسخ

  ممنون مطلبتون عالی بود
  لطفا درباره گرامر زبان هم مطلب بزارید

 2. سمیه says :پاسخ

  ممنون بابت سایت بسیار خوبتون.من نمیدونم باید چطوری کار کنم.مثلا برای تلفظ حروف شما یه ویدئو اینجا گذاشتید که حرف e را تلفظ کنه.ویدئوی بقیه حروف رو از کجا باید دید؟

  1. Ali says :پاسخ

   تشکر بابت نظرتون
   کافی است تا وارد سایت Faragiri.com شوید سپس از منو بالای سایت زبان انگلیسی و سپس pronunciation وارد شوید پیشنهاد میکنیم ابتدا لهجه آمریکایی را فرابگیرید
   تمام آموزش ها دارای شماره هستند که می بایست به ترتیب آن ها را فرابگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *