آموزش تلفظ زبان انگلیسی با سایت Youglish

یکی از بهترین سایت ها در زمینه  آموزش زبان انگلیسی سایت YouGlish برای آموزش تلفظ زبان انگلیسی است. این سایت قابلیت جستجو کلمه و یا عبارت را در بین تعداد زیادی فیلم یوتیوب دارد. با پیدا کردن عبارت جستجو شده چندین مثال از آن را به شما نمایش می دهد. چند قابلیت برتر سایت Youglish :

 1. جستجو کلمه یا عبارت
 2. جستجو در بین تعداد بسیار زیادی ویدیو
 3. داشتن تلفظ عبارت در سه لهجه
 4. قابلیت تنظیم سرعت پخش

آموزش لهجه آمریکایی با سایت YouGlish

آموزش لهجه آمریکایی با سایت YouGlish

با استفاده از سایت یوگلیش به راحتی می توانید تمام ویدیوهایی که با لهجه آمریکایی هستند را در عبارت جستجو شده بیابید. چند نکته برتر سایت Youglish در آموزش تلفظ آمریکایی زبان انگلیسی:

 1. امکان فیلتر کردن براساس لهجه آمریکایی
 2. تلفظ صحیح عبارت در لهجه آمریکایی
 3. تلفظ واقعی عبارت توسط افراد بومی

آموزش لهجه بریتیش با سایت YouGlish

با استفاده از سایت یوگلیش به راحتی می توانید تمام ویدیوهایی که با لهجه بریتیش را در عبارت جستجو شده بیابید. چند نکته برتر سایت Youglish در آموزش تلفظ بریتیش زبان انگلیسی:

 1. امکان فیلتر کردن براساس لهجه بریتیش
 2. تلفظ صحیح عبارت در لهجه بریتیش
 3. تلفظ واقعی عبارت توسط افراد بریتیش

آموزش لهجه استرالیایی با سایت YouGlish

آموزش لهجه استرالیایی با سایت YouGlish

با استفاده از سایت یوگلیش به راحتی می توانید تمام ویدیوهایی که با لهجه استرالیایی هستند را در عبارت جستجو شده بیابید. چند نکته برتر سایت Youglish در آموزش تلفظ آمریکایی زبان انگلیسی:

 1. امکان فیلتر کردن براساس لهجه استرالیایی
 2. تلفظ صحیح عبارت در لهجه استرالیایی
 3. تلفظ واقعی عبارت توسط افراد بومی

آموزش تلفظ زبان انگلیسی با وب سایت Youglish

بهترین سایت برای یادگیری تلفظ زبان انگلیسی سایت Youglish می باشد. کافی است تا عبارت مورد نظر را در سایت جستجو کرده و در انواع مختلف لهجه آن را بیابید. اطمینان داشته باشید که با استفاده مداوم از این سایت تلفظ زبان انگلیسی شما به سرعت ارتقا می یابد.

پاسخی بگذارید