آموزش اصلاحات عامیانه زبان انگلیسی - AMERICAN SLANG

فراگیری

بعد از پرداخت هزینه برای این محصول، شما قادر به دانلود ویدیو های آشنایی با اسلنگ و کلمات خاص با کیفیت بالا به همراه زیرنویس خواهید بود.

آموزش اصلاحات عامیانه زبان انگلیسی به زبان انگلیسی . آموزش ویدیویی AMERICAN SLANG در گروه یادگیری اصلاحات عامیانه زبان انگلیسی است. آموزش زبان انگلیسی رایگان با سایت فراگیری .