06| Comparisons- Consonant & Vowel & Diphthong

 

Contrasting Sounds Pronunciation Exercises

 

Minimal Pairs

توضیحات محصول

بعد از پرداخت هزینه برای این محصول، شما قادر به دانلود ویدیو های آموزشی مقایسه تلفظ حروف انگلیسی با کیفیت بالا به همراه زیرنویس خواهید بود.

2500 تومان

06| Comparisons- Consonant & Vowel & Diphthong

سبد خرید

2500 تومان