توجه داشته باشید برای ارسال پیام می بایست اطلاعات دقیق خودتون رو وارد کنید . نام و نام خانوادگی رو کامل و صحیح وارد کنید. درصورتی که از طرف شرکت یا سازمانی هم پیام ارسال میکنید حتما علاوه بر نام کامل، سمت خودتون رو به همراه ایمیل سازمانی ارسال کنید. درغیراینصورت پشتیانی فراگیری هیچگونه مسئولیتی درقبال پاسخ به شما را نخواهد داشت.