آموزش پادکست - Part2 – The Power Learning Podcast

فراگیری

بعد از پرداخت هزینه برای این محصول، شما قادر به دانلود پادکست جهت تقویت مهارت شنیداریبا کیفیت بالا خواهید بود.

آموزش پادکست به زبان انگلیسی . آموزش ویدیویی Part2 – The Power Learning Podcast در گروه یادگیری پادکست است. آموزش زبان انگلیسی رایگان با سایت فراگیری .