آموزش اصلاحات عامیانه زبان انگلیسی - SLANG! Learn slang and BAD words in English!

فراگیری

بعد از پرداخت هزینه برای این محصول، شما قادر به دانلود ویدیو های آموزش پیشرفته اسلنگ با کیفیت بالا به همراه زیرنویس خواهید بود.

آموزش اصلاحات عامیانه زبان انگلیسی به زبان انگلیسی . آموزش ویدیویی SLANG! Learn slang and BAD words in English! در گروه یادگیری اصلاحات عامیانه زبان انگلیسی است. آموزش زبان انگلیسی رایگان با سایت فراگیری .