آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

در دنیای امروز، آموزش زبان انگلیسی یکی از نیازهای اساسی برای برقراری ارتباط با دیگران و بهره برداری از منابع اطلاعاتی متنوع است. یکی از بخش های مهم یادگیری زبان، آشنایی با اصطلاحات و عبارات رایج است که در مکالمات روزمره استفاده می شود. دوره ی آموزشی "Easy American Idioms" یکی از بهترین منابع برای یادگیری این اصطلاحات است. این دوره شامل ویدیوهای آموزشی مختلفی است که هر یک از آنها به معرفی و توضیح یک اصطلاح خاص می پردازد. در ادامه به بررسی تمامی درس های این دوره پرداخته و به ترتیب آنها را معرفی خواهیم کرد.

۱. انگشتم خیلی درد می کند! (My Toe Is Killing Me!)

درس اول از دوره ی "Easy American Idioms" با عنوان "انگشتم خیلی درد می کند!" به معرفی این اصطلاح رایج می پردازد. این عبارت به معنای داشتن درد شدید در ناحیه ی انگشت است، اما در معنای گسترده تر، می تواند به هر نوع درد یا ناراحتی شدید اشاره کند. در این ویدیو، توضیحاتی درباره ی کاربردهای مختلف این اصطلاح در مکالمات روزمره ارائه می شود و مثال هایی برای فهم بهتر آن آورده شده است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا در مواقع نیاز به صورت طبیعی تر و بومی تر صحبت کنید.

۲. گره زدن (Tying the Knot)

در درس دوم، اصطلاح "گره زدن" مورد بررسی قرار می گیرد. این عبارت به معنای ازدواج کردن است و یکی از رایج ترین اصطلاحات در زبان انگلیسی محسوب می شود. در این ویدیو، علاوه بر توضیح این اصطلاح، به بررسی تاریخچه ی آن و نحوه ی استفاده از آن در جملات مختلف پرداخته می شود. این درس به شما کمک می کند تا بتوانید در مکالمات خود از این اصطلاح به درستی استفاده کنید و فهم بهتری از مکالمات بومی زبان ها داشته باشید.

۳. باری از دوش برداشتن (That’s a Weight off My Shoulders!)

درس سوم به اصطلاح "باری از دوش برداشتن" می پردازد. این عبارت به معنای رهایی از یک نگرانی یا مشکل بزرگ است. در ویدیوی این درس، مثال های متعددی از کاربرد این اصطلاح در شرایط مختلف ارائه می شود و به شما نشان می دهد که چگونه می توانید از این عبارت برای بیان احساسات خود استفاده کنید. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا در مواقعی که از فشار یا استرس رهایی می یابید، به درستی احساسات خود را بیان کنید.

۴. با تو کاری دارم (I Have a Bone to Pick with You!)

در درس چهارم، اصطلاح "با تو کاری دارم" معرفی می شود. این عبارت زمانی استفاده می شود که کسی بخواهد درباره ی یک موضوع ناراحت کننده با دیگری صحبت کند. در این ویدیو، نحوه ی استفاده از این اصطلاح و موقعیت های مناسب برای به کار بردن آن توضیح داده می شود. همچنین، مثال هایی از مکالمات روزمره ارائه می شود تا بتوانید بهتر این اصطلاح را درک کنید و در مکالمات خود به کار ببرید.

۵. مثل کشیدن دندان (Like Pulling Teeth)

درس پنجم به بررسی اصطلاح "مثل کشیدن دندان" می پردازد. این عبارت به معنای انجام دادن یک کار بسیار دشوار یا دردناک است. ویدیوی این درس شامل توضیحاتی درباره ی تاریخچه ی این اصطلاح و مثال هایی از استفاده ی آن در موقعیت های مختلف است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به صورت دقیق تری احساسات خود را در مواقع دشوار بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۶. عزیزم، چیزی تو ذهنم هست... (Honey, There’s Something on My Mind)

در درس ششم، اصطلاح "عزیزم، چیزی تو ذهنم هست..." مورد بررسی قرار می گیرد. این عبارت زمانی استفاده می شود که کسی بخواهد درباره ی یک موضوع مهم با دیگری صحبت کند. ویدیوی این درس به شما نشان می دهد که چگونه می توانید از این اصطلاح برای شروع یک مکالمه ی مهم استفاده کنید و به درستی احساسات و افکار خود را بیان کنید.

۷. حالا داریم درست پیش می ریم! (Now We’re Cooking!)

درس هفتم به معرفی اصطلاح "حالا داریم درست پیش می ریم!" می پردازد. این عبارت زمانی استفاده می شود که یک کار به خوبی پیش می رود و همه چیز مطابق برنامه است. در ویدیوی این درس، مثال های مختلفی از استفاده ی این اصطلاح در مکالمات روزمره ارائه می شود تا بتوانید بهتر آن را درک کنید و در مکالمات خود به کار ببرید.

۸. دقیقاً به اندازه! (Fits Like a Glove!)

درس هشتم به بررسی اصطلاح "دقیقاً به اندازه!" می پردازد. این عبارت به معنای کاملاً مناسب بودن یا هماهنگی کامل داشتن است. در ویدیوی این درس، نحوه ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف توضیح داده می شود. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی از آن در مکالمات خود استفاده کنید و فهم بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۹. کار تا سرم ریخته! (I’m Up to My Eyeballs in Work!)

در درس نهم، اصطلاح "کار تا سرم ریخته!" معرفی می شود. این عبارت به معنای داشتن کارهای بسیار زیاد و شلوغ بودن است. ویدیوی این درس شامل توضیحاتی درباره ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی وضعیت شلوغی و پرکاری خود را بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۰. اون تو مشتش گرفته (She’s Got You Wrapped around Her Finger)

درس دهم به بررسی اصطلاح "اون تو مشتش گرفته" می پردازد. این عبارت به معنای داشتن کنترل کامل بر کسی است. در ویدیوی این درس، نحوه ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در مکالمات روزمره توضیح داده می شود. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی وضعیت های مختلف را توصیف کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۱. ترتیب اولویت ها رو به هم ریختن (That’s Putting the Cart before the Horse)

در درس یازدهم، اصطلاح "ترتیب اولویت ها رو به هم ریختن" معرفی می شود. این عبارت به معنای انجام دادن کارها به ترتیب نادرست است. ویدیوی این درس شامل توضیحاتی درباره ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی اشتباهات در ترتیب انجام کارها را بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۲. مثل خفاش از جهنم (Like a Bat out of Hell)

درس دوازدهم به بررسی اصطلاح "مثل خفاش از جهنم" می پردازد. این عبارت به معنای بسیار سریع و بی پروایی عمل کردن است. در ویدیوی این درس، نحوه ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف توضیح داده می شود. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی سرعت و بی پروایی را توصیف کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۳. این یه مفت برده! (It’s a Steal!)

درس سیزدهم به معرفی اصطلاح "این یه مفت برده!" می پردازد. این عبارت به معنای خرید یا دستیابی به چیزی با قیمت بسیار پایین یا به صرفه است. ویدیوی این درس شامل توضیحاتی درباره ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی ارزش های اقتصادی را بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۴. خارج از مسیر معمول (Off the Beaten Track)

در درس چهاردهم، اصطلاح "خارج از مسیر معمول" معرفی می شود. این عبارت به معنای رفتن به جاهای غیرمعمول و دورافتاده است. ویدیوی این درس شامل توضیحاتی درباره ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی مکان های دورافتاده و غیرمعمول را توصیف کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۵. ورق برگرداندن (Turning Over a New Leaf)

درس پانزدهم به بررسی اصطلاح "ورق برگرداندن" می پردازد. این عبارت به معنای شروع جدید و تغییر رفتار یا نگرش است. در ویدیوی این درس، نحوه ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در مکالمات روزمره توضیح داده می شود. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی تغییرات خود را بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۶. با موسیقی مواجه شدن (Face the Music!)

درس شانزدهم به معرفی اصطلاح "با موسیقی مواجه شدن" می پردازد. این عبارت به معنای پذیرش و روبه رو شدن با واقعیت های ناخوشایند است. ویدیوی این درس شامل توضیحاتی درباره ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی مواجهه با مشکلات را بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۷. بیا فیلم ببینیم و بعد یه چیزی بخوریم (Let’s Catch a Flick, Then Grab a Bite)

در درس هفدهم، اصطلاح "بیا فیلم ببینیم و بعد یه چیزی بخوریم" معرفی می شود. این عبارت به معنای برنامه ریزی برای تماشای فیلم و سپس خوردن غذا است. ویدیوی این درس شامل توضیحاتی درباره ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی برنامه های خود را بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۸. گاو رو شاخ گرفتن (Take the Bull by the Horns)

درس هجدهم به بررسی اصطلاح "گاو رو شاخ گرفتن" می پردازد. این عبارت به معنای مواجهه با مشکل به صورت مستقیم و بدون ترس است. در ویدیوی این درس، نحوه ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف توضیح داده می شود. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی شجاعت و قاطعیت خود را بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۱۹. فقط یه چک کردن... (Just Checking In)

در درس نوزدهم، اصطلاح "فقط یه چک کردن..." معرفی می شود. این عبارت به معنای بررسی وضعیت یا اطمینان از حال کسی است. ویدیوی این درس شامل توضیحاتی درباره ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف است. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی وضعیت دیگران را بررسی کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید.

۲۰. فقط به جریان توجه کن! (Just Go with the Flow!)

درس بیستم به بررسی اصطلاح "فقط به جریان توجه کن!" می پردازد. این عبارت به معنای پذیرفتن و همراه شدن با جریان طبیعی وقایع است. در ویدیوی این درس، نحوه ی استفاده از این اصطلاح و مثال هایی از کاربرد آن در موقعیت های مختلف توضیح داده می شود. یادگیری این اصطلاح به شما کمک می کند تا بتوانید به درستی آرامش و پذیرش خود را بیان کنید و درک بهتری از مکالمات دیگران داشته باشید. در نهایت، دوره ی "Easy American Idioms" یک منبع فوق العاده برای یادگیری اصطلاحات رایج زبان انگلیسی است. این دوره به شما کمک می کند تا بتوانید به صورت طبیعی تر و بومی تر صحبت کنید و درک بهتری از مکالمات روزمره داشته باشید. با مطالعه ی این دوره و مشاهده ی ویدیوهای آن، می توانید مهارت های زبانی خود را بهبود بخشید و ارتباطات موثرتری برقرار کنید.