آموزش زمان‌های انگلیسی یکی از مهم‌ترین مباحث در یادگیری زبان انگلیسی است. این دوره آموزشی با نام "English Grammar Tenses With Animations, Sounds And Quizzes" از محصول‌های یودمی، به شما کمک می‌کند تا به صورت جامع و با استفاده از انیمیشن‌ها، صداها و آزمون‌های متنوع، مفاهیم گرامری زبان انگلیسی را به خوبی فرا بگیرید. این دوره شامل ویدیوهای آموزشی مرتب شده به ترتیب و همچنین یک کتاب الکترونیکی است که به شما در تقویت مهارت‌های زبانی کمک می‌کند.

1. مرور دوره (Course Overview)

در این بخش از دوره آموزشی، به شما یک نمای کلی از مطالبی که در طول این دوره پوشش داده می‌شوند، ارائه می‌شود. این بخش به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به مباحث پیچیده‌تر و گرامری عمل می‌کند. در این ویدیو، هدف‌ها و ساختار دوره به طور کامل توضیح داده می‌شود تا شما بتوانید با برنامه‌ریزی دقیق، به بهترین شکل از این دوره بهره‌برداری کنید.

2. حال استمراری (Present Progressive)

در این ویدیو، ساختار و کاربردهای زمان حال استمراری مورد بررسی قرار می‌گیرد. این زمان گرامری برای بیان فعالیت‌هایی که در حال حاضر در حال انجام هستند، استفاده می‌شود. شما با استفاده از مثال‌ها و تمرینات متنوع، می‌توانید به خوبی این مفهوم را درک کنید و به کار ببرید.

3. حال ساده (Present Simple)

زمان حال ساده یکی از پرکاربردترین زمان‌های گرامری در زبان انگلیسی است. این ویدیو به شما نشان می‌دهد که چگونه از این زمان برای بیان حقایق عمومی، عادات و برنامه‌های روزانه استفاده کنید. تمرینات و مثال‌های ارائه شده در این بخش به شما کمک می‌کند تا به راحتی جملات در زمان حال ساده را بسازید.

4. گذشته ساده (Past Simple)

زمان گذشته ساده برای بیان اتفاقات و فعالیت‌هایی که در گذشته رخ داده‌اند، استفاده می‌شود. در این ویدیو، با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا می‌شوید و از طریق مثال‌ها و تمرینات مختلف، می‌توانید مهارت خود را در استفاده از این زمان گرامری تقویت کنید.

5. گذشته استمراری (Past Progressive)

این ویدیو به بررسی زمان گذشته استمراری و کاربردهای آن می‌پردازد. این زمان برای بیان فعالیت‌هایی که در گذشته در حال انجام بوده‌اند، استفاده می‌شود. شما با مشاهده این ویدیو و انجام تمرینات مربوطه، می‌توانید به خوبی این زمان را در جملات خود به کار ببرید.

6. استفاده از "Used To" (Used To)

در این بخش، با ساختار و کاربرد عبارت "Used To" آشنا می‌شوید. این عبارت برای بیان فعالیت‌ها و عادات گذشته که دیگر انجام نمی‌شوند، استفاده می‌شود. مثال‌ها و تمرینات متنوع در این ویدیو به شما کمک می‌کند تا به راحتی این مفهوم را در مکالمات خود به کار ببرید.

7. گذشته کامل (Past Perfect)

در این ویدیو، زمان گذشته کامل و کاربردهای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این زمان برای بیان فعالیت‌هایی که قبل از یک زمان یا رویداد دیگر در گذشته رخ داده‌اند، استفاده می‌شود. با مشاهده این ویدیو و انجام تمرینات، می‌توانید به خوبی این زمان گرامری را در جملات خود استفاده کنید.

8. حال کامل - بخش ۱ (Present Perfect Part 1)

این بخش از دوره به بررسی زمان حال کامل و کاربردهای آن می‌پردازد. شما با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا می‌شوید و از طریق تمرینات مختلف، می‌توانید به راحتی این زمان را در مکالمات خود به کار ببرید.

9. حال کامل - بخش ۲ (Present Perfect Part 2)

در ادامه بخش قبل، این ویدیو نیز به بررسی جزئیات بیشتر زمان حال کامل می‌پردازد. مثال‌ها و تمرینات متنوع در این بخش به شما کمک می‌کند تا به عمق بیشتری از این زمان گرامری پی ببرید و بتوانید به طور مؤثر از آن استفاده کنید.

10. حال کامل استمراری (Present Perfect Progressive)

در این ویدیو، زمان حال کامل استمراری و کاربردهای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این زمان برای بیان فعالیت‌هایی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارند، استفاده می‌شود. شما با مشاهده این ویدیو و انجام تمرینات، می‌توانید به خوبی این زمان گرامری را در جملات خود به کار ببرید.

11. آینده استمراری و آینده کامل (Future Progressive And Future Perfect)

این ویدیو به بررسی دو زمان گرامری آینده استمراری و آینده کامل می‌پردازد. شما با کاربردهای این دو زمان و تفاوت‌های آن‌ها آشنا می‌شوید و از طریق تمرینات متنوع، می‌توانید به راحتی این زمان‌ها را در مکالمات خود به کار ببرید.

12. حال استمراری و حال ساده در آینده (Present Progressive And Present Simple Future)

در این بخش، با کاربردهای زمان‌های حال استمراری و حال ساده در جملات آینده آشنا می‌شوید. این زمان‌ها برای بیان برنامه‌ها و تصمیمات آینده استفاده می‌شوند. تمرینات و مثال‌های ارائه شده در این ویدیو به شما کمک می‌کند تا به راحتی این مفاهیم را در مکالمات خود به کار ببرید.

13. عبارت "Going To" (Going To)

این ویدیو به بررسی کاربردهای عبارت "Going To" برای بیان برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های آینده می‌پردازد. شما با ساختار و کاربردهای این عبارت آشنا می‌شوید و از طریق تمرینات مختلف، می‌توانید به راحتی از آن در جملات خود استفاده کنید.

14. آینده ساده (Future Simple)

زمان آینده ساده برای بیان فعالیت‌ها و تصمیمات آینده استفاده می‌شود. در این ویدیو، با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا می‌شوید و از طریق تمرینات مختلف، می‌توانید به راحتی این زمان را در مکالمات خود به کار ببرید.

15. آزمون دانش خود را بسنجید (Test Your Knowledge)

در این بخش از دوره، می‌توانید با انجام آزمون‌های مختلف، دانش خود را در زمینه زمان‌های گرامری زبان انگلیسی بسنجید. این آزمون‌ها به شما کمک می‌کنند تا نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و برای بهبود آن‌ها برنامه‌ریزی کنید.

کتاب الکترونیکی - گرامر زبان انگلیسی: زمان‌ها با انیمیشن (EBook. English Grammar: Tenses With Animations)

این کتاب الکترونیکی به شما کمک می‌کند تا به صورت جامع و کامل، تمام مفاهیم گرامری زمان‌های زبان انگلیسی را فرا بگیرید. این کتاب شامل مثال‌ها، تمرینات و توضیحات کاملی است که به شما در تقویت مهارت‌های زبانی کمک می‌کند.

خلاصه‌ای از دوره آموزش زمان‌های انگلیسی

این دوره آموزشی با استفاده از ویدیوهای آموزشی و یک کتاب الکترونیکی جامع، به شما کمک می‌کند تا مفاهیم گرامری زمان‌های زبان انگلیسی را به خوبی فرا بگیرید. با مشاهده ویدیوها و انجام تمرینات، می‌توانید به راحتی این زمان‌ها را در مکالمات روزمره خود به کار ببرید و مهارت‌های زبانی خود را تقویت کنید. دوره آموزشی "English Grammar Tenses With Animations, Sounds And Quizzes" یکی از بهترین منابع برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی است که توسط یودمی ارائه شده است. فراگیری مرجع آموزش‌های زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا به بهترین شکل از این دوره بهره‌برداری کنید.