آموزش زبان آلمانی A1-A2

دوره آموزشی "آموزش زبان آلمانی A1-A2" مناسب برای مبتدیان است و از طریق ویدیوهای جذاب و آموزشی ارائه شده در یوتیوب، به شما کمک می کند تا مبانی زبان آلمانی را به صورت کامل و کاربردی یاد بگیرید. این دوره توسط کانال معروف "Super Easy German" تهیه شده و شامل موضوعات متنوعی است که به شما کمک می کند تا در مکالمات روزمره و موقعیت های مختلف به راحتی از زبان آلمانی استفاده کنید.

صرف افعال منظم - Sagen, Machen, Hören (Conjugation of Regular Verbs - Sagen, Machen, Hören)

در این ویدیو، شما با صرف افعال منظم آلمانی مانند Sagen (گفتن)، Machen (انجام دادن)، و Hören (شنیدن) آشنا خواهید شد. این آموزش پایه ای برای درک بهتر صرف افعال در زبان آلمانی است.

معرفی خود به زبان آلمانی (برای مبتدیان مطلق) (Introduce Yourself in German for Absolute Beginners)

در این ویدیو، شما یاد می گیرید چگونه خود را به زبان آلمانی معرفی کنید. این مهارت اساسی به شما کمک می کند تا در موقعیت های مختلف اجتماعی و حرفه ای بتوانید به راحتی خود را معرفی کنید.

معرفی خود به زبان آلمانی (Introduce Yourself in German)

این ویدیو نیز به معرفی خود به زبان آلمانی اختصاص دارد، اما با توضیحات بیشتری که به شما کمک می کند تا این مهارت را به خوبی تمرین و به کار ببرید.

عبارات پایه آلمانی - معرفی خود (Easy German Basic Phrases - Introducing Yourself)

در این ویدیو، عبارات پایه ای برای معرفی خود به زبان آلمانی آموزش داده می شود. این عبارات برای شروع مکالمات اولیه بسیار مفید هستند.

در خیابان های برلین (In the Streets of Berlin)

این ویدیو شما را به خیابان های برلین می برد و با استفاده از زبان آلمانی در موقعیت های واقعی، به شما کمک می کند تا با فرهنگ و زبان آلمانی آشنا شوید.

20 جمله با فعل 'gehen' (20 Sentences with the Verb 'gehen')

در این ویدیو، شما با 20 جمله مختلف که شامل فعل 'gehen' (رفتن) هستند، آشنا می شوید. این تمرین ها به شما کمک می کند تا استفاده از این فعل را در جملات مختلف یاد بگیرید.

یادگیری تمام افعال مدال آلمانی در 8 دقیقه (Learn All German Modal Verbs in 8 Minutes)

این ویدیو به شما کمک می کند تا در عرض 8 دقیقه تمامی افعال مدال آلمانی را یاد بگیرید. این افعال نقش مهمی در ساختار جملات آلمانی دارند و یادگیری آن ها ضروری است.

افعال بی قاعده - Haben, Sein, Gehen (Irregular Verbs - Haben, Sein, Gehen)

در این ویدیو، شما با افعال بی قاعده آلمانی مانند Haben (داشتن)، Sein (بودن)، و Gehen (رفتن) آشنا می شوید. این افعال پایه ای برای یادگیری زبان آلمانی هستند.

افعال بی قاعده - Mögen (Irregular Verbs - Mögen)

این ویدیو به آموزش فعل بی قاعده 'Mögen' (دوست داشتن) می پردازد و با مثال های کاربردی، به شما کمک می کند تا این فعل را به درستی در جملات به کار ببرید.

عبارات پایه آلمانی - مکالمات پایه 1 (Easy German - Basic Conversation Phrases 1)

در این ویدیو، عبارات پایه ای برای مکالمات روزمره به زبان آلمانی آموزش داده می شود. این عبارات به شما کمک می کند تا در مکالمات روزمره به راحتی از زبان آلمانی استفاده کنید.

عبارات پایه آلمانی - مکالمات پایه 2 (Easy German - Basic Conversation Phrases 2)

این ویدیو دنباله رو ویدیوی قبلی است و عبارات بیشتری برای مکالمات روزمره به زبان آلمانی ارائه می دهد.

آب و هوا (The Weather)

در این ویدیو، شما با واژگان و عبارات مرتبط با آب و هوا به زبان آلمانی آشنا می شوید. این مهارت برای صحبت کردن درباره وضعیت آب و هوا در مکالمات روزمره بسیار مفید است.

لباس ها (Clothing)

این ویدیو به آموزش واژگان مربوط به لباس ها به زبان آلمانی می پردازد. یادگیری این واژگان به شما کمک می کند تا در خرید و توصیف لباس ها به راحتی از زبان آلمانی استفاده کنید.

واژگان آشپزخانه آلمانی (German Kitchen Vocabulary)

در این ویدیو، شما با واژگان مرتبط با آشپزخانه به زبان آلمانی آشنا می شوید. این مهارت به شما کمک می کند تا در محیط های آشپزی و خرید مواد غذایی به زبان آلمانی مسلط شوید.

تمام حالت های آلمانی (All German Cases)

این ویدیو به شما آموزش می دهد که چگونه از حالت های مختلف گرامری در زبان آلمانی استفاده کنید. یادگیری این حالت ها برای درک و ساخت جملات صحیح ضروری است.

حالت های آلمانی - Nominativ (سوپر اسلو مو با پیا و لیزا) (Easy German Cases - Nominativ with Super SLOMO with Pia and Lisa)

در این ویدیو، حالت Nominativ در زبان آلمانی با استفاده از تکنیک های آهسته و توضیحات دقیق توسط پیا و لیزا آموزش داده می شود.

Nominative با صفات (NOMINATIVE WITH ADJECTIVES)

در این ویدیو، شما یاد می گیرید که چگونه از حالت Nominative همراه با صفات در زبان آلمانی استفاده کنید. این مهارت به شما کمک می کند تا جملات پیچیده تر و دقیق تری بسازید.

حالت های آلمانی - Nominative با صفت. این چیست؟ این یک دوچرخه زرد آفتابی است (Easy German Cases - Nominative with Adjective. Was ist das? Das ist ein sonnengelbes Fahrrad)

در این ویدیو، شما با مثال های کاربردی یاد می گیرید که چگونه از حالت Nominative با صفات در زبان آلمانی استفاده کنید.

تمرین حالت های آلمانی (Nominative و Accusative) (German Cases Drill - Nominative + Accusative)

این ویدیو شامل تمرین هایی برای حالت های Nominative و Accusative است که به شما کمک می کند تا این حالت ها را به خوبی درک و استفاده کنید.

حالت Accusative آلمانی (GERMAN ACCUSATIVE)

در این ویدیو، حالت Accusative در زبان آلمانی به طور کامل آموزش داده می شود. این حالت برای ساخت جملات پیچیده تر و دقیق تر ضروری است.

چه چیزی را در خیابان ها می بینم (تمرین حالت Accusative) (What Do I See in the Streets - Accusative Exercise)

در این ویدیو، شما با استفاده از حالت Accusative، جملات مرتبط با مشاهدات خود در خیابان ها را می سازید. این تمرین ها به شما کمک می کنند تا استفاده از حالت Accusative را بهتر بفهمید.

افعال آلمانی - Brauchen (نیاز داشتن) + حالت Accusative (Easy German Verbs - Brauchen (to need) + Accusative)

در این ویدیو، فعل 'Brauchen' (نیاز داشتن) به همراه حالت Accusative آموزش داده می شود. این ترکیب در مکالمات روزمره بسیار کاربردی است.

حالت های آلمانی - Accusative (German Cases - Accusative)

این ویدیو به شما آموزش می دهد که چگونه از حالت Accusative در زبان آلمانی استفاده کنید. این حالت برای ساخت جملات دقیق و پیچیده تر ضروری است.

چگونه از حالت های Accusative و Dative در زبان آلمانی استفاده کنیم (How to Use Accusative and Dative in German)

در این ویدیو، شما یاد می گیرید که چگونه از حالت های Accusative و Dative در زبان آلمانی استفاده کنید. این مهارت به شما کمک می کند تا در مکالمات روزمره به راحتی از این حالت ها استفاده کنید.

حالت های آلمانی - حالت های آلمانی توسط پیا و لیزا (Easy German Cases - German Cases by Pia and Lisa)

این ویدیو توسط پیا و لیزا تهیه شده و شامل توضیحات جامع درباره حالت های مختلف گرامری در زبان آلمانی است.

چگونه در آلمان قهوه سفارش دهیم (How to Order Coffee in Germany)

این ویدیو به شما آموزش می دهد که چگونه در آلمان قهوه سفارش دهید. این مهارت برای سفر به آلمان و مکالمات روزمره در کافه ها بسیار مفید است.

چگونه چیزی را در نانوایی آلمانی سفارش دهیم (How to Order Something in a German Bakery)

در این ویدیو، شما یاد می گیرید که چگونه در یک نانوایی آلمانی سفارش دهید. این مهارت برای خرید نان و شیرینی در آلمان بسیار کاربردی است.

یادگیری میوه ها به زبان آلمانی (Learning Fruits in German)

این ویدیو به شما کمک می کند تا واژگان مرتبط با میوه ها را به زبان آلمانی یاد بگیرید. این مهارت در خرید و مکالمات روزمره مرتبط با غذا بسیار مفید است.

عبارات پایه آلمانی - سرگرمی ها (Easy German Basic Phrases - Hobbies)

در این ویدیو، عبارات پایه ای مرتبط با سرگرمی ها به زبان آلمانی آموزش داده می شود. این عبارات به شما کمک می کند تا درباره سرگرمی ها و فعالیت های مورد علاقه خود صحبت کنید.

سگ ها (Dogs)

این ویدیو به شما کمک می کند تا واژگان مرتبط با سگ ها را به زبان آلمانی یاد بگیرید. این مهارت در مکالمات روزمره و ارتباط با دوستداران حیوانات بسیار مفید است.

خرید مواد غذایی به زبان آلمانی (Grocery Shopping in German)

این ویدیو به شما آموزش می دهد که چگونه خرید مواد غذایی به زبان آلمانی انجام دهید. این مهارت در خرید و مکالمات روزمره مرتبط با غذا بسیار کاربردی است.

عبارات پایه آلمانی - غذا (Easy German - Basic Phrases - Essen)

در این ویدیو، عبارات پایه ای مرتبط با غذا به زبان آلمانی آموزش داده می شود. این عبارات به شما کمک می کند تا در مکالمات روزمره مرتبط با غذا به راحتی از زبان آلمانی استفاده کنید.

عبارات پایه آلمانی - مهمان نوازی (Easy German Basic Phrases - Hospitality)

در این ویدیو، عبارات پایه ای مرتبط با مهمان نوازی به زبان آلمانی آموزش داده می شود. این عبارات برای استقبال و پذیرایی از مهمانان بسیار مفید هستند.

چگونه حرف 'G' آلمانی را تلفظ کنیم (How to Pronounce the German 'G')

در این ویدیو، شما یاد می گیرید که چگونه حرف 'G' در زبان آلمانی تلفظ کنید. این مهارت به شما کمک می کند تا تلفظ صحیح تر و دقیق تری داشته باشید.

4 اشتباهی که باید در شروع یادگیری زبان آلمانی اجتناب کنید (4 Mistakes to Avoid When Starting to Learn German)

این ویدیو به شما نشان می دهد که چه اشتباهاتی را در شروع یادگیری زبان آلمانی باید اجتناب کنید. این نکات به شما کمک می کند تا یادگیری موثرتری داشته باشید.

روزهای هفته (Days of the Week)

در این ویدیو، شما با واژگان مرتبط با روزهای هفته به زبان آلمانی آشنا می شوید. این مهارت برای برنامه ریزی و مکالمات روزمره بسیار مفید است.

نشان دادن خانه ما (Showing Our House)

این ویدیو شما را به داخل خانه ای آلمانی می برد و با استفاده از زبان آلمانی، اجزای مختلف خانه را معرفی می کند. این مهارت برای مکالمات روزمره و توصیف محل زندگی بسیار کاربردی است.

5 اشتباه رایج هنگام بیان احساسات به زبان آلمانی (5 Common Mistakes When Expressing Feelings in German)

در این ویدیو، شما با 5 اشتباه رایج هنگام بیان احساسات به زبان آلمانی آشنا می شوید. این نکات به شما کمک می کند تا احساسات خود را به درستی بیان کنید.

اسکیت برد (Skateboarding)

این ویدیو به شما کمک می کند تا واژگان مرتبط با اسکیت برد را به زبان آلمانی یاد بگیرید. این مهارت برای مکالمات مرتبط با ورزش ها و فعالیت های خیابانی بسیار مفید است.

موتورسیکلت (The Motorbike)

این ویدیو به شما کمک می کند تا واژگان مرتبط با موتورسیکلت را به زبان آلمانی یاد بگیرید. این مهارت در مکالمات مرتبط با وسایل نقلیه و سفر بسیار کاربردی است.

میوه مورد علاقه شما چیست؟ (What’s Your Favorite Fruit?)

در این ویدیو، شما یاد می گیرید که چگونه درباره میوه های مورد علاقه خود به زبان آلمانی صحبت کنید. این مهارت برای مکالمات روزمره مرتبط با غذا و ترجیحات شخصی بسیار مفید است.

چگونه نوشیدنی سفارش دهیم (How to Order Drinks in German)

این ویدیو به شما آموزش می دهد که چگونه نوشیدنی در آلمان سفارش دهید. این مهارت در مکالمات روزمره و سفر به آلمان بسیار کاربردی است.

چگونه بدن خود را به زبان آلمانی توصیف کنیم (How to Describe Your Body in German)

در این ویدیو، شما یاد می گیرید که چگونه بدن خود را به زبان آلمانی توصیف کنید. این مهارت برای مکالمات مرتبط با سلامت و ورزش بسیار مفید است.

حروف اضافه آلمانی با حالت Dative و Accusative (German Prepositions with Dative and Accusative)

در این ویدیو، شما با حروف اضافه آلمانی که با حالت های Dative و Accusative استفاده می شوند، آشنا می شوید. این مهارت برای ساخت جملات پیچیده تر و دقیق تر ضروری است.

40 جمله با فعل 'Haben' (40 Sentences with the Verb 'Haben')

این ویدیو شامل 40 جمله مختلف با فعل 'Haben' (داشتن) است که به شما کمک می کند تا استفاده از این فعل را در جملات مختلف یاد بگیرید. در پایان، دوره آموزشی "آموزش زبان آلمانی A1-A2" با ارائه ویدیوهای متنوع و کاربردی، به شما کمک می کند تا مبانی زبان آلمانی را به صورت کامل و جامع یاد بگیرید. با تماشای این ویدیوها و تمرین مطالب آموزش داده شده، می توانید به راحتی در مکالمات روزمره و موقعیت های مختلف از زبان آلمانی استفاده کنید. این دوره نه تنها برای مبتدیان بلکه برای کسانی که می خواهند مهارت های خود را بهبود ببخشند نیز بسیار مفید است. فراگیری این مهارت ها به شما کمک می کند تا با اعتماد به نفس بیشتری زبان آلمانی را در زندگی روزمره خود به کار ببرید.