آموزش زبان انگلیسی با پادکست

آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی بهترین دوره برای شروع یادگیری قواعد زبان انگلیسی است. این دوره آموزشی که با نام English Grammar در یوتیوب منتشر شده است، شامل مجموعه ای از ویدیوهای آموزشی است که به صورت رایگان قابل مشاهده هستند. هدف این دوره، تسلط بر گرامر زبان انگلیسی از سطح مبتدی تا پیشرفته است و توسط فراگیری، مرجع آموزش های زبان انگلیسی، تهیه شده است. در این صفحه، به معرفی و توضیح هر یک از ویدیوهای این دوره می پردازیم.

یادگیری تمامی زمان ها به سادگی در ۳۰ دقیقه - حال، گذشته، آینده (Learn ALL TENSES Easily in 30 Minutes - Present, Past, Future)

این ویدیو یکی از کامل ترین منابع آموزشی در مورد زمان های مختلف در زبان انگلیسی است. در این ویدیو، زمان های حال، گذشته و آینده به همراه ساختارهای ساده، استمراری و کامل به صورت جامع و دقیق آموزش داده می شوند. با مشاهده این ویدیو، شما می توانید به راحتی زمان های مختلف را شناسایی و در مکالمات روزمره خود به درستی از آن ها استفاده کنید. این آموزش، بهترین راه برای درک عمیق و صحیح زمان ها در زبان انگلیسی است.

زمان حال کامل - درس گرامر انگلیسی (The Present Perfect Tense - English Grammar Lesson)

در این ویدیو، به بررسی زمان حال کامل در زبان انگلیسی پرداخته می شود. این زمان یکی از مهم ترین و پرکاربردترین زمان ها در مکالمات روزمره و نوشتارهای رسمی است. آموزش زمان حال کامل به شما کمک می کند تا بتوانید اتفاقات گذشته ای که به زمان حال ارتباط دارند را به درستی بیان کنید. در این درس، به تفاوت های ظریف و کاربردهای مختلف این زمان نیز پرداخته می شود.

افعال گیج کننده انگلیسی - گفتن، گفتار، صحبت کردن (Confusing English Verbs - SAY, TELL, TALK, SPEAK)

این ویدیو به بررسی تفاوت های میان افعال SAY, TELL, TALK و SPEAK می پردازد. بسیاری از زبان آموزان در استفاده صحیح از این افعال دچار اشتباه می شوند. در این درس، با مثال های کاربردی و توضیحات دقیق، تفاوت ها و کاربردهای هر یک از این افعال به صورت جامع و روشن بیان می شود. با مشاهده این ویدیو، شما می توانید به راحتی افعال مختلف مرتبط با گفتار را در مکالمات خود به کار ببرید.

تطابق فعل و فاعل - درس انگلیسی - اشتباهات رایج گرامری (Subject Verb Agreement - English Lesson - Common Grammar Mistakes)

در این درس، به یکی از اصول مهم گرامر انگلیسی یعنی تطابق فعل و فاعل پرداخته می شود. تطابق صحیح فعل با فاعل در جملات انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردار است و عدم رعایت این نکته می تواند موجب اشتباهات گرامری شود. در این ویدیو، به بررسی اشتباهات رایج در تطابق فعل و فاعل و نحوه صحیح استفاده از آن ها پرداخته می شود.

چگونه از افعال مدال انگلیسی استفاده کنیم - امکان و احتمال (How to use English Modal Verbs - Possibility & Probability)

این ویدیو به آموزش افعال مدال و نحوه استفاده صحیح از آن ها در بیان امکان و احتمال می پردازد. افعال مدال یکی از بخش های مهم گرامر انگلیسی هستند که برای بیان حالات مختلفی چون توانایی، امکان، اجبار و اجازه به کار می روند. در این درس، با مثال های کاربردی و توضیحات دقیق، نحوه استفاده صحیح از این افعال آموزش داده می شود.

چگونه از SO و SUCH استفاده کنیم - تأکید در انگلیسی (How To Use SO & SUCH - Add Emphasis in English!)

در این ویدیو، به بررسی تفاوت ها و کاربردهای دو کلمه SO و SUCH پرداخته می شود. این دو کلمه برای تأکید در زبان انگلیسی به کار می روند اما کاربردهای متفاوتی دارند. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات روشن، نحوه صحیح استفاده از این دو کلمه در جملات مختلف آموزش داده می شود.

۸ صفت محبوب انگلیسی - بهبود واژگان - توصیف مکان ها و اشیاء (8 Favourite English Adjectives - Improve Your Vocabulary - Describing Places & Things)

این ویدیو به معرفی و آموزش ۸ صفت پرکاربرد و محبوب در زبان انگلیسی می پردازد. یادگیری این صفات به شما کمک می کند تا بتوانید مکان ها و اشیاء را به صورت دقیق تر و جذاب تری توصیف کنید. در این درس، با مثال های کاربردی و توضیحات دقیق، نحوه استفاده صحیح از این صفات در جملات مختلف آموزش داده می شود.

چگونه از WITH و BY استفاده کنیم - پیشوندهای انگلیسی - اشتباهات رایج گرامری (How to Use WITH & BY - English Prepositions - Common Grammar Mistakes)

این ویدیو به بررسی تفاوت ها و کاربردهای دو پیشوند WITH و BY در زبان انگلیسی می پردازد. استفاده صحیح از پیشوندها یکی از چالش های زبان آموزان است. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات روشن، نحوه صحیح استفاده از این دو پیشوند در جملات مختلف آموزش داده می شود.

چگونه از TOO و ENOUGH استفاده کنیم - درس گرامر انگلیسی (How To Use TOO & ENOUGH - English Grammar Lesson)

در این ویدیو، به بررسی تفاوت ها و کاربردهای دو کلمه TOO و ENOUGH پرداخته می شود. این دو کلمه برای بیان مقدار در زبان انگلیسی به کار می روند. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات روشن، نحوه صحیح استفاده از این دو کلمه در جملات مختلف آموزش داده می شود.

۱۰ صفت دشوار - درس تلفظ انگلیسی (10 DIFFICULT ADJECTIVES - English Pronunciation Lesson)

این ویدیو به معرفی و آموزش تلفظ صحیح ۱۰ صفت دشوار در زبان انگلیسی می پردازد. یادگیری تلفظ صحیح این صفات به شما کمک می کند تا مکالمات روان تر و طبیعی تری داشته باشید. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات دقیق، نحوه تلفظ صحیح این صفات آموزش داده می شود.

سوال های ضمیمه - پرسش در انگلیسی - با اعتماد به نفس صحبت کنید (Question Tags - Ask Questions In English - Speak Confidently)

در این ویدیو، به آموزش سوال های ضمیمه (Question Tags) پرداخته می شود. این ساختار گرامری برای تایید یا سوال از اطلاعات قبلی به کار می رود و به شما کمک می کند تا مکالمات طبیعی تر و روان تری داشته باشید. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات روشن، نحوه صحیح استفاده از سوال های ضمیمه در جملات مختلف آموزش داده می شود.

قیدهای تکرار - گرامر انگلیسی - با وضوح و اعتماد به نفس صحبت کنید (Adverbs of Frequency - English Grammar - Speak Clearly & Confidently)

این ویدیو به بررسی قیدهای تکرار و نحوه استفاده صحیح از آن ها در جملات انگلیسی می پردازد. قیدهای تکرار یکی از بخش های مهم گرامر انگلیسی هستند که برای بیان میزان تکرار یک عمل به کار می روند. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات روشن، نحوه صحیح استفاده از این قیدها آموزش داده می شود.

هر و هر یک - درس گرامر انگلیسی (EACH & EVERY - English Grammar Lesson)

در این ویدیو، به بررسی تفاوت ها و کاربردهای دو کلمه EACH و EVERY پرداخته می شود. این دو کلمه برای بیان کلیت و جزییات در زبان انگلیسی به کار می روند. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات روشن، نحوه صحیح استفاده از این دو کلمه در جملات مختلف آموزش داده می شود.

جملات شرطی انگلیسی (با مثال ها) (English Conditional Sentences (with examples!))

این ویدیو به بررسی جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازد. جملات شرطی یکی از بخش های مهم گرامر انگلیسی هستند که برای بیان شرایط و نتایج احتمالی به کار می روند. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات روشن، نحوه صحیح استفاده از جملات شرطی در جملات مختلف آموزش داده می شود.

ساختار جملات پیشرفته انگلیسی (Essential Advanced English Sentence Structure)

این ویدیو به بررسی ساختارهای پیشرفته جملات در زبان انگلیسی می پردازد. یادگیری ساختارهای پیشرفته به شما کمک می کند تا جملات پیچیده تر و متنوع تری را در مکالمات و نوشتارهای خود به کار ببرید. در این درس، با مثال های مختلف و توضیحات دقیق، نحوه ساخت و استفاده از جملات پیشرفته آموزش داده می شود.

خلاصه

در این مقاله، به معرفی و توضیح مجموعه ای از ویدیوهای آموزشی دوره گرامر زبان انگلیسی پرداختیم. هر یک از این ویدیوها به بررسی یکی از موضوعات مهم و پرکاربرد گرامر انگلیسی می پردازند و با ارائه مثال های کاربردی و توضیحات دقیق، شما را در یادگیری و تسلط بر این موضوعات یاری می کنند. با مشاهده این دوره، شما می توانید به صورت جامع و دقیق با قواعد و نکات گرامر زبان انگلیسی آشنا شوید و آن ها را در مکالمات و نوشتارهای خود به کار ببرید. این دوره آموزشی بهترین راه برای شروع یادگیری و تقویت گرامر زبان انگلیسی است.