آموزش تکنیک های رویت

آموزش تکنیک های رویت Revit یکی از دوره های آموزشی برجسته در زمینه طراحی مهندسی است که توسط لیندا ارائه شده است. این دوره شامل مجموعه ای از ویدیوهای آموزشی است که به شما کمک می کند تا مهارت های خود را در استفاده از نرم افزار Revit افزایش دهید. ویدیوها به ترتیب زمانی مرتب شده اند و هر یک به یک نکته یا ترفند خاص در Revit می پردازند. این مقاله به معرفی عناوین و محتوای هر ویدیو به همراه توضیحاتی جامع می پردازد.

خوش آمدگویی (Welcome)

در این ویدیو به شما خوش آمد می گوییم و مقدمه ای بر دوره ارائه می دهیم. در این ویدیو با اهداف دوره، نحوه استفاده از ویدیوها و ساختار کلی دوره آشنا می شوید. این ویدیو برای کسانی که تازه با Revit آشنا شده اند بسیار مفید است و به شما کمک می کند تا از ابتدا با مسیر یادگیری آشنا شوید.

استفاده از فیلترها (Using filters)

در این ویدیو به تکنیک های استفاده از فیلترها در Revit پرداخته می شود. فیلترها ابزار قدرتمندی هستند که به شما اجازه می دهند تا عناصر مختلف را بر اساس ویژگی های خاصی که دارند فیلتر کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از فیلترها کارایی و دقت مدل سازی خود را افزایش دهید.

خانواده های بذری (Seed families)

این ویدیو به معرفی خانواده های بذری در Revit می پردازد. خانواده های بذری به شما اجازه می دهند تا عناصر پایه ای را ایجاد کنید که می توانند به عنوان الگو برای سایر عناصر استفاده شوند. با استفاده از این تکنیک می توانید به سرعت و به سادگی خانواده های جدیدی ایجاد کنید و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید.

نکات مربوط به آرایه ها (Array tips)

در این ویدیو نکات و ترفندهای مربوط به استفاده از آرایه ها در Revit بررسی می شود. آرایه ها به شما اجازه می دهند تا مجموعه ای از عناصر را به صورت منظم تکرار کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از آرایه ها کارایی و دقت مدل سازی خود را افزایش دهید.

ایجاد گنبدها (Creating domes)

در این ویدیو به شما نحوه ایجاد گنبدها در Revit آموزش داده می شود. گنبدها عناصر معماری پیچیده ای هستند که ایجاد آنها نیازمند مهارت و دانش خاصی است. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از ابزارهای مختلف در Revit گنبدهای دقیق و زیبا ایجاد کنید.

استفاده از میانبرها (Using shortcuts)

این ویدیو به معرفی میانبرهای کاربردی در Revit می پردازد. میانبرها به شما اجازه می دهند تا سریع تر و کارآمدتر با نرم افزار کار کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از میانبرها زمان خود را صرفه جویی کرده و کارایی خود را افزایش دهید.

تکثیر مواد (Duplicating materials)

در این ویدیو نحوه تکثیر مواد در Revit آموزش داده می شود. تکثیر مواد به شما اجازه می دهد تا به سرعت و به سادگی مواد جدیدی ایجاد کنید که مشابه مواد موجود هستند. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک مواد جدیدی ایجاد کرده و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید.

مثال های تعقیبی (Chase examples)

این ویدیو به بررسی مثال های تعقیبی در Revit می پردازد. مثال های تعقیبی به شما کمک می کنند تا مفاهیم و تکنیک های مختلف را بهتر درک کنید و آنها را در عمل به کار ببرید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از مثال های تعقیبی مهارت های خود را در استفاده از Revit افزایش دهید.

نمایش همکاری (Worksharing display)

در این ویدیو به نمایش همکاری در Revit پرداخته می شود. نمایش همکاری به شما اجازه می دهد تا به صورت همزمان با سایر اعضای تیم بر روی یک پروژه کار کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این قابلیت کارایی و دقت در پروژه های تیمی را افزایش دهید.

مرتب سازی برگه ها (Sheet sorting)

در این ویدیو نحوه مرتب سازی برگه ها در Revit آموزش داده می شود. مرتب سازی برگه ها به شما اجازه می دهد تا به سادگی و به سرعت برگه های مختلف را سازماندهی کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک کارایی و دقت در مدیریت پروژه های خود را افزایش دهید.

مدیریت برگه ها (Sheet management)

این ویدیو به مدیریت برگه ها در Revit می پردازد. مدیریت برگه ها به شما کمک می کند تا به صورت کارآمد و مؤثر برگه های مختلف را مدیریت کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از ابزارهای مختلف در Revit برگه های خود را به خوبی سازماندهی کنید و از دقت و کارایی در پروژه های خود اطمینان حاصل کنید.

لعاب شیب دار (Sloped glazing)

در این ویدیو به تکنیک های ایجاد لعاب شیب دار در Revit پرداخته می شود. لعاب شیب دار عناصر معماری زیبایی هستند که ایجاد آنها نیازمند مهارت و دانش خاصی است. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از ابزارهای مختلف در Revit لعاب های شیب دار دقیق و زیبایی ایجاد کنید.

ایجاد الگوهای سفارشی (Creating custom patterns)

این ویدیو به ایجاد الگوهای سفارشی در Revit می پردازد. الگوهای سفارشی به شما اجازه می دهند تا ظاهر و جزئیات عناصر مختلف را به دلخواه خود تغییر دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک الگوهای جدیدی ایجاد کرده و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید.

پروفایل های مولیون سفارشی (Custom mullion profiles)

در این ویدیو به ایجاد پروفایل های مولیون سفارشی در Revit پرداخته می شود. پروفایل های مولیون سفارشی به شما اجازه می دهند تا ظاهر و جزئیات مولیون ها را به دلخواه خود تغییر دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک مولیون های جدیدی ایجاد کرده و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید.

بازبینی تغییرات انتخابی (Revisiting selection toggles)

این ویدیو به بازبینی تغییرات انتخابی در Revit می پردازد. بازبینی تغییرات انتخابی به شما کمک می کند تا به صورت دقیق و کارآمد تغییرات مختلف را مدیریت کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک کارایی و دقت در پروژه های خود را افزایش دهید.

مشاهده لیست برنامه ها (Viewing list schedule)

در این ویدیو به مشاهده لیست برنامه ها در Revit پرداخته می شود. مشاهده لیست برنامه ها به شما اجازه می دهد تا به سادگی و به سرعت برنامه های مختلف را بررسی کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک کارایی و دقت در مدیریت پروژه های خود را افزایش دهید.

ایجاد رندرهای ابری (Generate cloud renderings)

این ویدیو به ایجاد رندرهای ابری در Revit می پردازد. رندرهای ابری به شما اجازه می دهند تا تصاویر با کیفیت و واقعی تری از پروژه های خود ایجاد کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک تصاویر زیبا و دقیقی از مدل های خود ایجاد کنید.

صادرات همه خانواده ها (Exporting all families)

در این ویدیو نحوه صادرات همه خانواده ها در Revit آموزش داده می شود. صادرات خانواده ها به شما اجازه می دهد تا خانواده های مختلف را به سادگی و به سرعت به فایل های جداگانه صادر کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک خانواده های خود را به خوبی مدیریت کنید و از سازگاری و دقت در پروژه های خود اطمینان حاصل کنید.

سفارشی سازی ظاهر سطوح (Customizing level appearance)

این ویدیو به سفارشی سازی ظاهر سطوح در Revit می پردازد. سفارشی سازی ظاهر سطوح به شما اجازه می دهد تا ظاهر و جزئیات سطوح مختلف را به دلخواه خود تغییر دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک سطوح جدیدی ایجاد کرده و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید.

درک خانواده های مشترک (Understanding shared families)

در این ویدیو به درک خانواده های مشترک در Revit پرداخته می شود. خانواده های مشترک به شما اجازه می دهند تا عناصر مختلف را به سادگی و به سرعت به اشتراک بگذارید و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک خانواده های جدیدی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

سفارشی سازی پارامترهای مشترک (Customize shared parameters)

این ویدیو به سفارشی سازی پارامترهای مشترک در Revit می پردازد. پارامترهای مشترک به شما اجازه می دهند تا ویژگی های مختلف عناصر را به دلخواه خود تغییر دهید و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک پارامترهای جدیدی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

استفاده از پیکان های شیب دار (Using slope arrows)

در این ویدیو به استفاده از پیکان های شیب دار در Revit پرداخته می شود. پیکان های شیب دار به شما اجازه می دهند تا شیب ها و انحنای عناصر مختلف را به سادگی و به سرعت ایجاد کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک شیب های دقیق و زیبایی ایجاد کرده و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید.

تقسیم خطوط مقطع (Splitting section lines)

در این ویدیو به تقسیم خطوط مقطع در Revit پرداخته می شود. تقسیم خطوط مقطع به شما اجازه می دهد تا به سادگی و به سرعت خطوط مقطع را به بخش های مختلف تقسیم کنید و از دقت و کارایی در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک خطوط مقطع دقیق و زیبایی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

اشتراک گذاری کتابخانه های مواد (Sharing materials libraries)

در این ویدیو به اشتراک گذاری کتابخانه های مواد در Revit پرداخته می شود. اشتراک گذاری کتابخانه های مواد به شما اجازه می دهد تا مواد مختلف را به سادگی و به سرعت با سایر اعضای تیم به اشتراک بگذارید و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک کتابخانه های مواد خود را به خوبی مدیریت کنید و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

آشکارسازی محدودیت ها (Reveal Constraints)

در این ویدیو به آشکارسازی محدودیت ها در Revit پرداخته می شود. آشکارسازی محدودیت ها به شما کمک می کند تا به سادگی و به سرعت محدودیت های مختلف را شناسایی و مدیریت کنید و از دقت و کارایی در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک محدودیت های دقیق و زیبایی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

درک هشدارهای رویت (Understanding Revit warnings)

در این ویدیو به درک هشدارهای رویت در Revit پرداخته می شود. هشدارهای رویت به شما کمک می کنند تا مشکلات و خطاهای مختلف را شناسایی و مدیریت کنید و از دقت و کارایی در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک هشدارهای دقیق و زیبایی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

قفل کردن مجموعه کار (Locking a workset)

در این ویدیو به قفل کردن مجموعه کار در Revit پرداخته می شود. قفل کردن مجموعه کار به شما اجازه می دهد تا به سادگی و به سرعت مجموعه های مختلف را قفل کرده و از تغییرات ناخواسته جلوگیری کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک مجموعه های کار خود را به خوبی مدیریت کنید و از دقت و کارایی در پروژه های خود اطمینان حاصل کنید.

نکته سقف داخلی (Ceiling soffit tip)

در این ویدیو به نکته سقف داخلی در Revit پرداخته می شود. این نکته به شما کمک می کند تا به سادگی و به سرعت سقف های داخلی دقیق و زیبایی ایجاد کنید و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک سقف های داخلی جدیدی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

نمایش های سه بعدی برش خورده (Cutaway 3D views)

در این ویدیو به نمایش های سه بعدی برش خورده در Revit پرداخته می شود. این نمایش ها به شما کمک می کنند تا به سادگی و به سرعت نمایش های سه بعدی دقیق و زیبایی ایجاد کنید و از دقت و کارایی در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک نمایش های سه بعدی جدیدی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

ماژول جزئیات سفارشی (Custom detail module)

در این ویدیو به ماژول جزئیات سفارشی در Revit پرداخته می شود. این ماژول به شما اجازه می دهد تا جزئیات مختلف را به سادگی و به سرعت سفارشی سازی کنید و از دقت و کارایی در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک ماژول جزئیات جدیدی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

مدیریت پارامترهای خانواده (Managing family parameters)

در این ویدیو به مدیریت پارامترهای خانواده در Revit پرداخته می شود. این پارامترها به شما اجازه می دهند تا ویژگی های مختلف خانواده ها را به دلخواه خود تغییر دهید و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک پارامترهای جدیدی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

باز کردن دیوارهای سفارشی (Custom wall openings)

در این ویدیو به باز کردن دیوارهای سفارشی در Revit پرداخته می شود. این تکنیک به شما اجازه می دهد تا به سادگی و به سرعت بازشوهای دقیقی در دیوارها ایجاد کنید و از دقت و کارایی در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک بازشوهای جدیدی ایجاد کرده و از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

چرخش شمال واقعی (Rotating True North)

در این ویدیو به چرخش شمال واقعی در Revit پرداخته می شود. این تکنیک به شما اجازه می دهد تا جهت شمال واقعی را به سادگی و به سرعت تنظیم کنید و از دقت و کارایی در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک شمال واقعی را به درستی تنظیم کرده و از آن در پروژه های خود استفاده کنید.

درک خانواده های مشترک (Understanding shared families)

در این ویدیو به درک خانواده های مشترک در Revit پرداخته می شود. خانواده های مشترک به شما اجازه می دهند تا عناصر مختلف را به سادگی و به سرعت به اشتراک بگذارید و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک خانواده های مشترک ایجاد کرده و به طور مؤثر از آنها در پروژه های مختلف استفاده کنید.

سفارشی سازی پارامترهای مشترک (Customize shared parameters)

در این ویدیو به سفارشی سازی پارامترهای مشترک در Revit پرداخته می شود. پارامترهای مشترک به شما اجازه می دهند تا ویژگی ها و اطلاعات خاصی را به عناصر مختلف اختصاص دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید پارامترهای مشترک را سفارشی سازی کرده و به طور مؤثر از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

استفاده از فلش های شیب دار (Using slope arrows)

این ویدیو به استفاده از فلش های شیب دار در Revit می پردازد. فلش های شیب دار به شما اجازه می دهند تا شیب ها و سطوح شیب دار را به طور دقیق تری نمایش دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک شیب های مختلف را در پروژه های خود مدل سازی کنید و دقت بیشتری در نمایش آنها داشته باشید.

تقسیم خطوط مقطع (Splitting section lines)

در این ویدیو به تقسیم خطوط مقطع در Revit پرداخته می شود. تقسیم خطوط مقطع به شما اجازه می دهد تا بخش های مختلف یک مقطع را به طور جداگانه مدیریت و نمایش دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک مقاطع دقیق تری ایجاد کرده و آنها را به خوبی سازماندهی کنید.

به اشتراک گذاری کتابخانه های مواد (Sharing materials libraries)

این ویدیو به اشتراک گذاری کتابخانه های مواد در Revit می پردازد. کتابخانه های مواد به شما اجازه می دهند تا مجموعه ای از مواد مختلف را به سادگی و به سرعت به اشتراک بگذارید و از سازگاری و دقت در مدل سازی اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید کتابخانه های مواد را به اشتراک بگذارید و به طور مؤثر از آنها در پروژه های خود استفاده کنید.

آشکارسازی محدودیت ها (Reveal Constraints)

در این ویدیو به آشکارسازی محدودیت ها در Revit پرداخته می شود. آشکارسازی محدودیت ها به شما کمک می کند تا محدودیت ها و وابستگی های مختلف را در مدل های خود شناسایی کنید و به طور دقیق مدیریت کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک محدودیت ها را به خوبی درک کرده و از آنها به نفع خود استفاده کنید.

درک هشدارهای رویت (Understanding Revit warnings)

این ویدیو به درک هشدارهای Revit می پردازد. هشدارها به شما اطلاع می دهند که مشکلی در مدل سازی یا تنظیمات وجود دارد که نیاز به توجه دارد. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید هشدارها را به خوبی درک کرده و آنها را برطرف کنید تا از دقت و صحت مدل های خود اطمینان حاصل کنید.

قفل کردن یک ورکست (Locking a workset)

در این ویدیو به قفل کردن یک ورکست در Revit پرداخته می شود. قفل کردن ورکست به شما اجازه می دهد تا تغییرات ناخواسته توسط دیگر کاربران را در یک بخش خاص از پروژه جلوگیری کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید ورکست ها را قفل کرده و از تغییرات ناخواسته جلوگیری کنید تا از دقت و صحت پروژه های خود اطمینان حاصل کنید.

نکته های سقف کاذب (Ceiling soffit tip)

این ویدیو به نکته های مربوط به سقف کاذب در Revit می پردازد. سقف های کاذب یکی از عناصر مهم در طراحی داخلی هستند که نیاز به دقت و جزئیات خاصی دارند. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید سقف های کاذب را به خوبی مدل سازی کرده و از تکنیک های مختلف برای بهبود دقت و کارایی آنها استفاده کنید.

دیدهای برش سه بعدی (Cutaway 3D views)

در این ویدیو به ایجاد دیدهای برش سه بعدی در Revit پرداخته می شود. دیدهای برش سه بعدی به شما اجازه می دهند تا به صورت دقیق تر و بهتر بخش های داخلی مدل های خود را نمایش دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک دیدهای برش سه بعدی دقیق و زیبا ایجاد کنید.

ماژول جزئیات سفارشی (Custom detail module)

این ویدیو به ایجاد ماژول های جزئیات سفارشی در Revit می پردازد. ماژول های جزئیات سفارشی به شما اجازه می دهند تا جزئیات خاص و سفارشی را به مدل های خود اضافه کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک ماژول های جزئیات جدیدی ایجاد کرده و از آنها به طور مؤثر در پروژه های خود استفاده کنید.

مدیریت پارامترهای خانواده (Managing family parameters)

در این ویدیو به مدیریت پارامترهای خانواده در Revit پرداخته می شود. پارامترهای خانواده به شما اجازه می دهند تا ویژگی ها و اطلاعات خاصی را به خانواده های مختلف اختصاص دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید پارامترهای خانواده را به خوبی مدیریت کرده و از آنها به طور مؤثر در پروژه های خود استفاده کنید.

بازشوهای دیوار سفارشی (Custom wall openings)

این ویدیو به ایجاد بازشوهای دیوار سفارشی در Revit می پردازد. بازشوهای دیوار سفارشی به شما اجازه می دهند تا بازشوهایی با اندازه و شکل دلخواه در دیوارهای خود ایجاد کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک بازشوهای جدیدی ایجاد کرده و از آنها به طور مؤثر در پروژه های خود استفاده کنید.

چرخش شمال واقعی (Rotating True North)

در این ویدیو به چرخش شمال واقعی در Revit پرداخته می شود. چرخش شمال واقعی به شما اجازه می دهد تا جهت شمال واقعی را در مدل های خود تنظیم کنید و از دقت و صحت مدل های خود اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید شمال واقعی را به خوبی تنظیم کرده و از این تکنیک به طور مؤثر در پروژه های خود استفاده کنید.

درک خانواده های قابل برش (Understanding cutable families)

در این ویدیو به درک خانواده های قابل برش در Revit پرداخته می شود. خانواده های قابل برش به شما اجازه می دهند تا عناصر مختلف را به صورت دقیق تر و بهتر نمایش دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک خانواده های قابل برش را به خوبی درک کرده و از آنها به طور مؤثر در پروژه های خود استفاده کنید.

ابعاد با واحدهای جایگزین (Dimensioning alternate units)

این ویدیو به ایجاد ابعاد با واحدهای جایگزین در Revit می پردازد. ابعاد با واحدهای جایگزین به شما اجازه می دهند تا ابعاد را با واحدهای مختلف نمایش دهید و از دقت و صحت مدل های خود اطمینان حاصل کنید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید ابعاد با واحدهای جایگزین ایجاد کرده و از آنها به طور مؤثر در پروژه های خود استفاده کنید.

سفارشی سازی ظاهر شبکه ها (Customizing grid appearance)

در این ویدیو به سفارشی سازی ظاهر شبکه ها در Revit پرداخته می شود. سفارشی سازی ظاهر شبکه ها به شما اجازه می دهد تا ظاهر و جزئیات شبکه های مختلف را به دلخواه خود تغییر دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک شبکه های جدیدی ایجاد کرده و از آنها به طور مؤثر در پروژه های خود استفاده کنید.

بازبینی در برگه ها (Revisions on sheets)

این ویدیو به بازبینی در برگه ها در Revit می پردازد. بازبینی در برگه ها به شما اجازه می دهد تا تغییرات مختلف را به سادگی و به سرعت در برگه ها نمایش دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک بازبینی های دقیق و کارآمدی در برگه های خود ایجاد کنید.

بسته بندی لایه های دیوار (Wall layer wrapping)

در این ویدیو به بسته بندی لایه های دیوار در Revit پرداخته می شود. بسته بندی لایه های دیوار به شما اجازه می دهد تا لایه های مختلف دیوارها را به صورت دقیق تری مدیریت و نمایش دهید. این ویدیو نشان می دهد که چگونه می توانید با استفاده از این تکنیک لایه های دیوار را به خوبی بسته بندی کرده و از دقت و صحت مدل های خود اطمینان حاصل کنید.