آموزش زبان عربی از صفر

دوره آموزشی "آموزش زبان عربی برای کودکان" یک منبع بی نظیر برای یادگیری زبان عربی به صورت جذاب و تعاملی است. این دوره شامل ویدیوهای آموزشی متنوعی است که به کودکان کمک می کند تا از طریق مشاهده و تمرین، مفاهیم مختلف زبان عربی را یاد بگیرند. هر ویدیو با استفاده از انیمیشن ها و تصاویر رنگارنگ، مفاهیم زبان را به کودکان منتقل می کند و به آن ها کمک می کند تا به راحتی یادگیری کنند.

آموزش رنگ ها به کودکان به زبان عربی (Learn Colors in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه رنگ ها را به زبان عربی تشخیص دهند و نام ببرند. از طریق انیمیشن های جذاب و تصاویر رنگارنگ، کودکان با رنگ های مختلف آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش اشکال به کودکان به زبان عربی (Learn Shapes in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان با اشکال مختلف هندسی آشنا می شوند و یاد می گیرند که چگونه آن ها را به زبان عربی نام ببرند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های ساده و قابل فهم انجام می شود.

آموزش سبزیجات به کودکان به زبان عربی (Learn Vegetables in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام های سبزیجات مختلف را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر واقعی و انیمیشن های جذاب، کودکان با سبزیجات مختلف آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش میوه ها به کودکان به زبان عربی (Learn Fruits in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که نام میوه های مختلف را به زبان عربی بگویند. از طریق انیمیشن ها و تصاویر واقعی، کودکان با میوه ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش حروف الفبای عربی با زکریا (Learn Arabic Alphabet with Zakaria)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه حروف الفبای عربی را با استفاده از کاراکتر زکریا یاد بگیرند. این آموزش از طریق انیمیشن های جذاب و تکرار حروف به کودکان کمک می کند تا حروف الفبای عربی را به خاطر بسپارند.

آموزش اعداد عربی برای کودکان 1-10 (Learn Arabic Numbers for Children 1-10)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه اعداد 1 تا 10 را به زبان عربی بشمارند و بنویسند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با اعداد آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش اعداد عربی برای کودکان 10-20 (Learn Arabic Numbers for Kids 10-20)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه اعداد 10 تا 20 را به زبان عربی بشمارند و بنویسند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های ساده و جذاب انجام می شود.

آموزش نام وسایل مدرسه به زبان عربی برای کودکان (Learn the School Supplies in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام وسایل مدرسه را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های واقعی، کودکان با وسایل مدرسه آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش ماه های هجری به کودکان به زبان عربی (Learn Hijri Months in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه ماه های هجری را به زبان عربی بیان کنند. از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با ماه های هجری آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش ماه های میلادی به کودکان به زبان عربی (Learn Months in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه ماه های میلادی را به زبان عربی بیان کنند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با ماه های میلادی آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش رنگ ها با ماشین ها به کودکان به زبان عربی (Learn Colors with Cars in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان با استفاده از انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، یاد می گیرند که چگونه رنگ های مختلف را با استفاده از ماشین ها به زبان عربی بیان کنند.

حروف الفبای عربی - آموزش حروف الفبای عربی به کودکان (Arabic ABC - Learn Alphabet in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه حروف الفبای عربی را به طور کامل یاد بگیرند. از طریق انیمیشن ها و تکرار حروف، کودکان به راحتی می توانند حروف الفبای عربی را به خاطر بسپارند.

آموزش وسایل نقلیه به کودکان به زبان عربی (Learn Street Vehicles for Kids in Arabic)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام وسایل نقلیه مختلف را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با وسایل نقلیه آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش ابزارهای آشپزخانه به کودکان به زبان عربی (Learn Kitchen Tools in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام ابزارهای آشپزخانه را به زبان عربی بیان کنند. از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با ابزارهای آشپزخانه آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش شمارش با ماشین ها به کودکان به زبان عربی (Learn Counting with Cars in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا اعداد را با استفاده از ماشین ها به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، کودکان با اعداد آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش حیوانات وحشی به کودکان به زبان عربی (Wild Animals in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام حیوانات وحشی را به زبان عربی بیان کنند. از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با حیوانات وحشی آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش حیوانات مزرعه به کودکان به زبان عربی (Farm Animals in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه نام حیوانات مزرعه را به زبان عربی بیان کنند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با حیوانات مزرعه آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش اجزای بدن به کودکان به زبان عربی (Human Body Parts in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام اجزای بدن را به زبان عربی بیان کنند. از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با اجزای بدن آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش میوه ها به کودکان به زبان عربی (Fruits in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام میوه های مختلف را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های واقعی، کودکان با میوه ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش سبزیجات به کودکان به زبان عربی (Vegetables in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام سبزیجات مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش صداهای حیوانات به کودکان به زبان عربی (Animal Sounds in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا صداهای حیوانات مختلف را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با صداهای حیوانات آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش رنگ ها با وسایل نقلیه به کودکان به زبان عربی (Learn Colors with Street Vehicles in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان با استفاده از انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، یاد می گیرند که چگونه رنگ های مختلف را با استفاده از وسایل نقلیه به زبان عربی بیان کنند.

آموزش مشاغل به کودکان به زبان عربی (Learn Jobs in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه نام مشاغل مختلف را به زبان عربی بیان کنند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با مشاغل مختلف آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش رنگ ها به کودکان به زبان عربی (Learn Colors in Arabic for Children)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه رنگ های مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش روزهای هفته و ماه ها به کودکان به زبان عربی (Learn Weekdays and Months in Arabic for Children)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام روزهای هفته و ماه ها را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با روزهای هفته و ماه ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش لباس ها به کودکان به زبان عربی (Learn Clothes in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام لباس های مختلف را به زبان عربی بیان کنند. از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با لباس ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش اعداد از 1 تا 20 به کودکان به زبان عربی (Learn Numbers from 1 to 20 in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه اعداد 1 تا 20 را به زبان عربی بشمارند و بنویسند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با اعداد آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش نام سیارات به کودکان به زبان عربی (Learn Planet Names in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام سیارات مختلف را به زبان عربی بیان کنند. از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با سیارات آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی نام ببرند.

آموزش فصل های سال به کودکان به زبان عربی (Learn Four Seasons in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام فصل های سال را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با فصل های سال آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش نام حیوانات به کودکان به زبان عربی (Animals for Kids in Arabic)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام حیوانات مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش اشکال به کودکان به زبان عربی (Learn Shapes in Arabic for Children)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا اشکال هندسی مختلف را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با اشکال آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش نام انگشتان به کودکان به زبان عربی (Learn Finger Names in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام انگشتان مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش واژگان خانه، آشپزخانه و مدرسه به کودکان (Learn House, Kitchen and School Vocabulary)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا واژگان مربوط به خانه، آشپزخانه و مدرسه را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با این واژگان آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش اعداد عربی با فوتبال برای کودکان 1-10 (Learn Arabic Numbers with Football for Children 1-10)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه اعداد 1 تا 10 را با استفاده از فوتبال به زبان عربی یاد بگیرند. از طریق انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، کودکان با اعداد آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش رنگ ها به کودکان به زبان عربی و انگلیسی (Learn Colors in Arabic and English for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه رنگ های مختلف را به زبان های عربی و انگلیسی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش شمارش با ماشین ها - یادگیری اعداد به زبان عربی (Counting with Cars - Learn Numbers in Arabic 1 to 10)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا اعداد را با استفاده از ماشین ها به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، کودکان با اعداد آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش اشکال به کودکان با زکریا (Shapes in Arabic for Kids - Learn Shapes in Arabic for Children with Zakaria)

در این ویدیو، کودکان با استفاده از کاراکتر زکریا یاد می گیرند که چگونه اشکال مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش فصل های سال به کودکان با زکریا (The Four Seasons in Arabic for Kids - Learn Four Seasons with Zakaria)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام فصل های سال را با استفاده از کاراکتر زکریا به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از انیمیشن های جذاب، کودکان با فصل های سال آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش حالت های چهره به کودکان به زبان عربی (Learn Facial Expressions in Arabic for Kids - Feelings, Emotions in Arabic for Children)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه حالت های مختلف چهره را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش اعضای خانواده به کودکان به زبان عربی (Family Members in Arabic for Kids - Learn Family Members with Zakaria)

این ویدیو به کودکان آموزش می دهد که چگونه نام اعضای خانواده را به زبان عربی بیان کنند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با اعضای خانواده آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش نوشتن حروف الفبای عربی به کودکان (Learn How to Write Alphabet in Arabic for Kids - Alif to Sad)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه حروف الفبای عربی را بنویسند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش رنگ ها با ماشین ها به کودکان (Learn Colors with Cars in Arabic for Kids)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا رنگ های مختلف را با استفاده از ماشین ها به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، کودکان با رنگ ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش ابزارهای دستی به کودکان (Learn Hand Tools in Arabic for Kids)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام ابزارهای دستی مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

الفبای عربی برای کودکان با حیوانات (Arabic Alphabet for Kids with Animals)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا حروف الفبای عربی را با استفاده از حیوانات یاد بگیرند. با استفاده از انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، کودکان با حروف الفبا آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش حواس پنجگانه به کودکان به زبان عربی (The Five Senses in Arabic for Kids - Learn the Five Senses in Arabic with Zakaria)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام حواس پنجگانه را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش واژه های متضاد به کودکان - قسمت اول (Opposite Words in Arabic for Kids Part 1 - Learn Arabic Vocabulary with Zakaria)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا واژه های متضاد مختلف را به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با این واژه ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش واژه های متضاد به کودکان - قسمت دوم (Opposite Words in Arabic for Kids Part 2 - Learn Arabic Vocabulary with Zakaria)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه واژه های متضاد مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش کلمات عربی به کودکان - مفرد و مثنی (تعليم الكلمات العربية للأطفال - تعليم المفرد والمثنى)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا کلمات عربی را به صورت مفرد و مثنی یاد بگیرند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با این کلمات آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش خواندن حروف عربی با حرکات سه گانه (تعلم قراءة الحروف العربية بالحركات الثلاث - الفتحة، الضمة، الكسرة)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه حروف عربی را با حرکات سه گانه (فتحه، ضمه، و کسرة) بخوانند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش خواندن حروف عربی با مد (قراءة الحروف العربية مع المد - تعليم القراءة للصغار)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا حروف عربی را با مد (آ، أُو، إِي) بخوانند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با این حروف آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بخوانند.

آموزش خواندن نام حیوانات با حرکات (تعلم قراءة أسماء الحيوانات بالحركات - تعليم القراءة للأطفال)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام حیوانات مختلف را با حرکات (فتحه، ضمه، کسرة، و سكون) به زبان عربی بخوانند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش خواندن نام میوه ها و سبزیجات (تعلم قراءة أسماء الخضار والفواكه - تعليم القراءة للأطفال)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام میوه ها و سبزیجات را با حرکات (فتحه، ضمه، کسرة، و سكون) به زبان عربی بخوانند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با این نام ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بخوانند.

آموزش خواندن نام اعضای خانواده (تعلم قراءة أسماء أفراد العائلة - تعليم أفراد الأسرة للأطفال)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه نام اعضای خانواده را به زبان عربی بخوانند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش رنگ ها و خواندن نام آن ها (تعلم الألوان وقراءة أسمائها - تعليم الألوان للأطفال)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا رنگ های مختلف را به زبان عربی یاد بگیرند و نام آن ها را بخوانند. با استفاده از انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، کودکان با رنگ ها آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش رنگ ها به کودکان به زبان عربی (تعليم الألوان للأطفال باللغة العربية - تعلم الألوان مع زكريا)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه رنگ های مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش حواس پنجگانه به کودکان با زکریا (تعلم الحواس الخمس مع زكريا - تعليم الحواس الخمس بطريقة سهلة)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام حواس پنجگانه را با استفاده از کاراکتر زکریا به زبان عربی یاد بگیرند. با استفاده از انیمیشن های جذاب، کودکان با حواس پنجگانه آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش خواندن ساعت به کودکان (تعلم قراءة الساعة للأطفال - تعليم الساعة مع زكريا)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه ساعت را به زبان عربی بخوانند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

آموزش خواندن ساعت - قسمت دوم (تعلم قراءة الساعة #2 للأطفال - تعليم الساعة والدقائق مع زكريا)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا ساعت و دقایق را به زبان عربی بخوانند. با استفاده از تصاویر و انیمیشن های جذاب، کودکان با خواندن ساعت و دقایق آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

آموزش واژه های متضاد به کودکان (الأضداد للأطفال - تعليم المفردات وعكسها باللغة العربية)

در این ویدیو، کودکان یاد می گیرند که چگونه واژه های متضاد مختلف را به زبان عربی بیان کنند. این آموزش از طریق تصاویر و انیمیشن های جذاب انجام می شود.

چه چیزی در کیف مدرسه من وجود دارد؟ (ماذا يوجد في حقيبتي المدرسية؟ تعلم أسماء الأدوات المدرسية باللغة العربية)

این ویدیو به کودکان کمک می کند تا نام وسایل مدرسه را به زبان عربی یاد بگیرند و آن ها را به خاطر بسپارند. با استفاده از انیمیشن های جذاب و تصاویر واقعی، کودکان با این وسایل آشنا می شوند و یاد می گیرند که آن ها را به زبان عربی بیان کنند.

خلاصه ای از دوره آموزشی

دوره آموزشی "آموزش زبان عربی برای کودکان" یک منبع کامل و جامع برای یادگیری زبان عربی به صورت جذاب و تعاملی است. این دوره شامل ویدیوهای متنوعی است که به کودکان کمک می کند تا از طریق انیمیشن ها و تصاویر رنگارنگ، مفاهیم مختلف زبان عربی را یاد بگیرند. از آموزش رنگ ها و اشکال گرفته تا نام میوه ها، سبزیجات و حیوانات، این دوره تمام جنبه های مهم زبان عربی را به کودکان آموزش می دهد. با استفاده از این ویدیوها، کودکان می توانند به راحتی و با لذت زبان عربی را یاد بگیرند و به مهارت های زبانی خود بیفزایند.